Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019

Υπογειοποίηση του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο έργο της οδού Κύπρου


Επιτυχής ήταν η επιδίωξη της δημοτικής αρχής για την υπογειοποίηση του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο εκτελούμενο έργο της οδού Κύπρου στο Μεσολόγγι. Ο Δήμαρχος Κώστας Λύρος και ο Αντιδήμαρχος Σπύρος Διαμαντόπουλος, από την ανάληψη των καθηκόντων τους έθεσαν το ζήτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες της Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου το έργο στο οποίο δεν είχε προβλεφθεί η υπογειοποίηση του δικτύου, να εκτελεστεί με ορθό τρόπο.
Η Δημοτική Αρχή  θεώρησε  απαραίτητη την προσπάθεια ενεργοποίησης όλων των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου το έργο που είναι ενταγμένο στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση να κατασκευασθεί σωστά, πληρώντας τους όρους της ασφάλειας και της αισθητικής αποκατάστασης της περιοχής στην οποία υλοποιείται η αστική ανάπλαση. Η τελική συμφωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες επετεύχθη και το έργο θα συνεχισθεί με χρονικό πλαίσιο ολοκλήρωσης τους 8 μήνες. Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου  Κώστας Λύρος σημειώνει πως «Ευχαριστούμε τις υπηρεσίες για την ανταπόκριση και την άμεση επιτάχυνση όλων των απαραίτητων διαδικασιών. Κάθε έργο έχει κόστος και θα πρέπει να γίνεται με σωστό τρόπο, για να ωφελήσει στο μεγαλύτερο βαθμό τους πολίτες. Η παρέμβασή μας στην οδό Κύπρου είχε θετικό αποτέλεσμα. Για τους ίδιους λόγους η Δημοτική Αρχή θα παρεμβαίνει όπου κρίνεται απαραίτητο  για την διόρθωση σοβαρών παραλείψεων».