Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019

Πολλά τα ερωτήματα για το έργο της εκβάθυνσης του διαύλου


Ένα από τα έργα,  που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Δήμο μας  και για το οποίο,  αν και ως η νέα Δημοτική αρχή επιμόνως ερωτώντες, με πολύ μεγάλη δυσκολία και δυστοκία συγκεντρώνουμε στοιχεία από την απερχόμενη Δημοτική αρχή , είναι αυτό της εκβάθυνσης του διαύλου.
Κατ΄ αρχή καθιστούμε σαφές, ότι η θέση μας είναι να ολοκληρωθεί το έργο. Μόνη προϋπόθεση  να είναι άρτιο και σύννομο.
Όμως βασιζόμενοι σε μία σειρά πληροφοριών και γεγονότων, που λαμβάνουν χώρα και  αφορούν την εξέλιξη του εν λόγω έργου καταλήγουμε στη διατύπωση μιας σειράς αναπάντητων  ερωτημάτων  με κυρίαρχο αυτό της  ανεξήγητης βιασύνης της παρούσας Δημοτικής αρχής να «κλείσει» το έργο .
Διατυπώνοντας τις απορίες μας και προβληματιζόμενοι επί αυτών θέτουμε τα παρακάτω ερωτήματα :

1)       Το συγκεκριμένο έργο, λόγω της θέσης, στην οποία  εκτελείται, εμπίπτει σε ιδιαίτερες  περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, από τις οποίες ο Δήμος  εξαιρέθηκε επικαλούμενος την  κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η παραπάνω εξαίρεση όμως χορηγήθηκε υπό την αίρεση και  δέσμευση υποβολής τροποποιημένης Περιβαλλοντικής μελέτης, δέσμευση , η οποία μέχρι και σήμερα, όπου το έργο τείνει να ολοκληρωθεί,  δεν έχει υλοποιηθεί.  Μόλις χθες η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας έλαβε και εγγράφως την υπενθύμιση αυτής της τόσο σοβαρής εκκρεμότητας .
Και φυσικά  το βάρος και η ευθύνη για ένα τόσο σοβαρό προαπαιτούμενο του έργου , αλλά και για την  αξιοπιστία του Δήμου μας μοιραία θα πέσει στην επόμενη Δημοτική αρχή με εξαιρετική στενότητα χρόνου και με πιθανή αδυναμία χρηματοδότησης της μελέτης εντός των προβλεπόμενων χρονικών  διαστημάτων.  Και εύλογα προκύπτει το ερώτημα : Για ποιο λόγο δεν έγινε μέχρι σήμερα η απαιτούμενη περιβαλλοντολογική  μελέτη; Γιατί να οδηγούμαστε σε τέτοιες ανακολουθίες ,  για ένα τόσο σοβαρό δηλ. η περιβαλλοντολογική μελέτη να απουσιάζει ή στην καλύτερη των περιπτώσεων να γίνεται μετά την ολοκλήρωσή του ;
2)       Γιατί στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο της 16/07/2019, όπου εισήχθηκε θέμα σχετικό με το εν λόγω έργο,  το οποίο  και ψηφίστηκε από την απερχόμενη πλειοψηφία  ενώ δεν υπήρχε η σύμφωνη με το Νόμο  εισήγηση  από την αρμόδια Υπηρεσία ;  Γιατί άραγε  κλήθηκε  το Δημοτικό Συμβούλιο να  αποφασίσει στα τυφλά για ένα τέτοιο θέμα , που κατά παράβαση του Κανονισμού εισήχθη στην τρέχουσα περίοδο,  με ελειπή  στοιχεία ;
 Και γιατί το ίδιο θέμα επανέρχεται στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο     την 01-08-2019 , ενώ ακόμη και σήμερα η αρμόδια υπηρεσία δεν έχει εισηγηθεί ;  Και πως  οι Δημοτικοί σύμβουλοι για ένα μη συνηθισμένο και σοβαρό   έργο, όπως αυτό της διάνοιξης του διαύλου θα έχουν την έγκαιρη  πληροφόρηση επ’ αυτού ;
Αποτελεί, μήπως ομολογία «ενοχής»  της Δημοτικής αρχής, ότι προσκαλεί  εκ νέου την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  βάζοντας στην πρόσκληση ένα θέμα, που ψηφίστηκε από προηγούμενο   ;
Πολλά τα ερωτήματα για ένα έργο,  το οποίο εκτελείται από εργολάβο , με   έκπτωση μόλις  4 % !!!!
Εν κατακλείδι συνιστούμε στην απερχόμενη Δημοτική αρχής να μην έχει
κανένα άγχος και κανένα φόβο. Εφόσον το έργο έχει εκτελεστεί σωστά ,
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του και σύμφωνα με το νόμο ,
θα λάβει  ψήφο εμπιστοσύνης  από τη δική μας δημοτική αρχή.
Και την καλούμε  έστω και στο τέλος της θητεία της  να φερθεί   με
υπευθυνότητα ,     με σεβασμό στα χρήματα των δημοτών  και να τηρήσει
τη νομιμότητα.

  
Από το γραφείο τύπου του νεοεκλεγέντος Δημάρχου 
Κώστα Λύρου