Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2022

Ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

 

Το φαινόμενο πλέον είναι επαναλαμβανόμενο, αποκτώντας διάσταση μονιμότητας αφού έχουμε γίνει «μάρτυρες» των εμμονικών,  παράνομων, παράτυπων και «τιμωρητικών» μετακινήσεων σε εργαζόμενους του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου  που επιχειρεί συχνά πυκνά η δημοτική αρχή και ο Δήμαρχος , χωρίς ενδοιασμούς, καταλύοντας τα πάντα, ως απόρροια «καθεστωτικών» συμπεριφορών.  Συμπεριφορές που έχουν να κάνουν με το δόγμα του «ενός ανδρός αρχή», που οτιδήποτε αντίθετο σε αυτό, είναι καταδικαστέο και απορριπτέο. Συμπεριφορές που καταδικάζουμε και πολεμάμε καθημερινά και θα συνεχίζουμε να το πράττουμε μέχρι να αποκαταστηθεί η νομιμότητα . 

Στον αγώνα αυτό αρωγός μας στέκονται  σύσσωμοι οι συνάδελφοι, η ομοσπονδία και οι υγιείς δυνάμεις της κρατικής διοίκησης.  Πολέμιοι μας σύσσωμες οι «δυνάμεις» που συγχέουν τον ρόλο που τους έχει αποδοθεί από την κρατική εξουσία. 

Μια τέτοιου είδους «σύγχυση»  φαίνεται να διακατέχει και την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Νομού Αιτωλοακαρνανίας καθώς συμπορεύεται, εκ του αποτελέσματος κρίνοντας, συχνά πυκνά με τέτοιου είδους συμπεριφορές με σαθρά και έωλα νομικά επιχειρήματα, γι αυτό όπως φαίνεται συνήθως δεν υπάρχει και ομοφωνία στις αποφάσεις της. Τέτοιου είδους «σύγχυση» επιφέρει και η τελευταία απόφαση της συγκεκριμένης επιτροπής όπου αποφαίνεται, εάν την ερμηνεύουμε σωστά, ότι το Σωματείο των Υπαλλήλων δεν έχει κανένα έννομο συμφέρον !!!!!! (άκουσον άκουσον) να προασπίζεται τα συμφέροντα των μελών του, ούτε καν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι !!!!!, ενώ παράλληλα αποφαίνεται ότι  ο εκάστοτε  Δήμαρχος διοικεί apriori δημοκρατικά και με αξιοκρατία, προφανώς,  ελέω θεού. Μάλιστα αποφαίνεται χωρίς κανένα νομικό επιχείρημα ή σκέψη, αλλά ακολουθώντας μια παρωχημένη λογική,και αποφασίζει ενάντια σε κάθε νομική λογική και επιστημοσύνη, ως φαίνεται. 

Αποτέλεσμα τέτοιου είδους «συγχύσεων» είναι να καταστρατηγούνται τελικά κατοχυρωμένα εκ του νόμου δικαιώματα  των εργαζομένων του Δήμου και μάλιστα χωρίς καμιά ουσιαστική νομική τουλάχιστον αιτιολογία και διοικητική  λογική, που ομοιάζουν και με τα αποτελέσματα της «καθεστωτικής» νοοτροπίας της Δημοτικής αρχής Μεσολογγίου και του Δημάρχου. Νοοτροπίας που δυστυχώς γυρίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων πολλά χρόνια πίσω σε άλλες εποχές και καθεστώτα όπου είχε καταλυθεί η δημοκρατία και αξιοκρατία, σε εποχές σκοτεινές και επικίνδυνες για το νόμιμο, το ορθολογικό, το τυπικό. Εποχές και πρακτικές που έχουν αποκηρυχτεί και εξοριστεί στο χρονοντούλαπο της ιστορίας ως βδελύγματα

Έχουμε κρούσει πολλές φορές τον κώδωνα του κινδύνου, αλλά δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Θα το κάνουμε άλλη μία ακόμη φορά. Όλοι πρέπει να πάρουν σαφή θέση για τα τεκταινόμενα στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και να καταδικάσουν αυτές τις «καθεστωτικές» συμπεριφορές. Τέρμα η ανοχή, τέρμα η εκκωφαντική αδιαφορία και άτυπη στήριξη του όποιου «καθεστώτος», όλοι πια καλούμαστε να λογοδοτήσουμε ενώπιων της κοινωνίας και της δικαιοσύνης. Το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου δηλώνει απερίφραστά ότι θα παλέψει με όλες του τις δυνάμεις, έτσι ώστε να υπερασπίσει τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των συναδέλφων και των πολιτών του Δήμου. Καλούμε όλους να συμπορευτείτε μαζί μας και να καταδικάσετε τις νοοτροπίες αυτές, το οφείλουμε στα παιδιά μας, στις οικογένειες μας και σε αυτούς αγωνίστηκαν σκληρά και με μεγάλο κόστος  για να ζούμε και να απολαμβάνουμε εμείς τις σημερινές ελευθερίες. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο