Τρίτη 30 Μαΐου 2023

Με ανάθεση η ανακύκλωση του δήμου

Για μια ακόμη φορά γινόμαστε μάρτυρες του απαράδεκτου τρόπου διοίκησης της δημοτικής αρχής του κου Λύρου.

Σύμφωνα με καταγγελίες του σωματείου των εργαζομένων του δήμου, η ανακύκλωση δόθηκε σε ιδιώτη με ανάθεση. 

Το ποσό της σύμβασης ύψους των 116.056,56 ευρώ υπερέβαινε κατά πολύ το όριο αναθέσεων των 30.000 ευρώ, αντί λοιπόν να προβεί σε δημόσιο διαγωνισμό μέσω του οποίου θα επιτύγχανε πολύ καλύτερη τιμή, κατέφυγε στην μέθοδο της σαλαμοποίησης του έργου, έσπασε το ποσό σε τέσσερα τμήματα ώστε να μπορεί να κάνει αναθέσεις εντός των ορίων του νόμου, παραπλανώντας όμως τον νόμο!

Τέτοιου είδους ενέργειες εκ του πονηρού, που δεν γίνονται για πρώτη φορά, έχουν άμεσες επιπτώσεις στον δήμο :

1. Εάν ακολουθούσε την νόμιμη διαδικασία του διαγωνισμού θα επιτύγχανε χαμηλότερη τιμή. Προτίμησε όμως αδιαφανείς διαδικασίες υπέρ ημετέρων, που αποβαίνουν εις βάρος των οικονομικών του δήμου.

2. Δεν ενημέρωσε την οικονομική επιτροπή για το ύψος της συνολικής σύμβασης, ζητώντας τμηματικές εγκρίσεις ώστε τα σχέδια να περάσουν εν κρυπτώ και αδιαμαρτύρητα.

3. Η δημοτική  αρχή παρέδωσε προς χρήση στον ιδιώτη δύο απορριμματοφόρα του δήμου, επωμιζόμενη και το πλήρες κόστος   συντήρησης και λειτουργίας των αυτοκινήτων, ενώ θα μπορούσε να το αποφύγει, ανεβάζοντας το κόστος στα 130.000 ευρώ.

Για τα παραπάνω υπάρχει ζημία των οικονομικών του δήμου, για την οποία η δημοτική αρχή πρέπει να λογοδοτήσει. 

Αυτές δυστυχώς είναι οι συνέπειες των ανεξέλεγκτων δημοτικών αρχών, που αν και μειοψηφίες, έχουν απόλυτες πλειοψηφίες στις επιτροπές και με  συνεχείς αναθέσεις ζημιώνουν το δήμο. 

Τα δημοτικά συμβούλια αποψιλωμένα από τις αρμοδιότητες τους, αδυνατούν να αποτελέσουν ανάχωμα στις ορέξεις του κάθε δημάρχου.

Όταν δε βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο καταφεύγουν στην προσφιλή τους τακτική της αύξησης των δημοτικών τελών !

Όταν κε Λύρο στα δημοτικά συμβούλια μας επαναλαμβάνατε συνεχώς ότι θα είστε ο δήμαρχος της διαφάνειας, της δικαιοσύνης και των ίσων ευκαιριών για όλους, έτσι το εννοούσατε ; 


Δημοτική παράταξη «Συμμαχία για το μέλλον»