Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023

Πάνος Παπαδόπουλος : Άκυρη η απόφαση εγγύησης – χρηματοδότησης του Δήμου προς τη ΔΕΥΑΜ ύψους 600.000 ευρώ, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση!

 


Με σχετική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων (αριθ. πρωτ. 61152/7-7-2023, ΑΔΑ: 4ΩΓ00ΡΙΦ-2ΜΤ) που αφορούσε τον έλεγχο νομιμότητας της υπ’ αριθ. 103/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου περί παροχής εγγύησης – χρηματοδότησης ύψους 600.000 ευρώ, προκειμένου να εξευρεθεί νέος(!) προμηθευτής ενέργειας, για μια ακόμα φορά η νομική υποστήριξη του Δήμου έμεινε μετεξεταστέα, καθότι ακυρώθηκε και η ως άνω απόφαση του Δ.Σ. και η 53/2023 απόφαση της ΔΕΥΑΜ και η 104/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσε επικύρωση σχετικής εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος.

Το σκεπτικό της ακυρωθείσας απόφασης είναι ότι παρανόμως και αναρμοδίως το Δημοτικό Συμβούλιο απεδέχθη την 54/2023 απόφαση της ΔΕΥΑΜ και ως εκ τούτου ο Δήμος δεν μπορεί να είναι εγγυητής σε αυτό, παρά μόνο η ίδια η ΔΕΥΑΜ.

Με βάση τα παραπάνω η ΔΕΥΑΜ, για μια ακόμη φορά, μπαίνει σε νέες περιπέτειες, χωρίς να διαφαίνεται φως στο βάθος του τούνελ. Η ώρα των κρίσιμων αποφάσεων πλησιάζει και η καυτή πατάτα όχι μόνο καίει, αλλά απειλεί να “ζεματίσει” τον κάθε υποψήφιο Δήμαρχο.

Καλά ξεμπερδέματα λοιπόν…