Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019

Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Στην Ιερή Πόλη Μεσολογγίου πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019 η τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, μετά από πρόσκληση του προέδρου της Νικόλαου Καραπάνου.
Ο απερχόμενος Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου κατά την εισήγησή του, επεσήμανε πως η συνεδρίαση έχει απολογιστικό χαρακτήρα, προκειμένου να παραδοθούν στην νέα Δημοτική Αρχή, στοιχεία που αναφέρονται σε έργα και δράσεις που έχουν υλοποιηθεί ή είναι σε εξέλιξη, καθώς επίσης τα Ταμειακά Διαθέσιμα του Δήμου.

 Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Σπυρίδων Καρβέλης παραδίδοντας το σχετικό αναλυτικό πίνακα, ενημέρωσε πως τα Ταμειακά Διαθέσιμα του Δήμου ανέρχονται σε 3.571.204, 64 ευρώ. Επεσήμανε δε, πως έως την ημέρα της συνεδρίασης, δεν είχαν ακόμη καταβληθεί οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι του Αυγούστου 2019, ύψους 418.000 ευρώ.
Ακολούθως, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Γεώργιος Καραπαπάς επισυνάπτοντας το αντίγραφο του Τεχνικού Προγράμματος όπως αποτυπώνεται σήμερα, ανέφερε ότι το Τεχνικό πρόγραμμα του 2019 είναι ύψους 17.000.000 ευρώ, πλέον εγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων που αναμένονται, ύψους 6.700.000. Επίσης έχουν εγκριθεί έργα στο πρόγραμμα LEADER ύψους 1.000.000. Εκτός δε από τα δημοπρατημένα έργα, υπάρχουν έτοιμες μελέτες προς εξεύρεση χρηματοδοτικών πόρων.
Ο Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Αναστάσιος Σκαρμούτσος στην απολογιστική εισήγησή του, ανέφερε ότι «…τα Ταμειακά Διαθέσιμα σήμερα είναι 155.175,05 €. Το Πνευματικό Κέντρο στη διάρκεια αυτών των 5 ετών υλοποίησε αρκετές δράσεις και συνέβαλλε σημαντικά στην αναβάθμιση υπαρχουσών δράσεων όπως οι Εορτές  Εξόδου, το Φεστιβάλ Οινιαδών κ.λ.π. Αναλυτικά το έργο του Πνευματικού Κέντρου αποτυπώνεται στην απολογιστική Έκθεση που σας καταθέτω. Επίσης, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας  αναφέρω ότι εισηγηθήκαμε αρκετά θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως την ίδρυση Ειδικού Γυμνασίου και του καλλιτεχνικού Γυμνασίου. Σας επισυνάπτω σχετικό πίνακα με τις δράσεις της Επιτροπής».
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Ψυλογιάννης Σπυρίδων, Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού, ο οποίος ανέφερε ότι «το διάστημα των 5 ετών η Κοινωφελής υλοποίησε σημαντικό έργο. Ένα από αυτά είναι η δημιουργία 4 νέων δομών ΚΔΑΠ. Το 2014 λειτουργούσε μόνο μία στο Μεσολόγγι δυναμικότητας 150 παιδιών, ενώ τώρα λειτουργούν δύο στο Μεσολόγγι και μία ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, μία στο Νεοχώρι, και μία στο Αιτωλικό, συνολικής δυναμικότητας 724 παιδιών. Επίσης, λειτουργεί με επιτυχία το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, το ΚΑΠΗ και σε συνεργασία με άλλους φορείς διοργάνωσε αρκετές ημερίδες, εκδηλώσεις και άλλες δράσεις».
Ο κ. Κοντογιάννης Γιώργος ως Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΜ , ανέφερε ότι «Βρίσκονται σε εξέλιξη μεγάλα έργα Ύδρευσης και Αποχέτευσης συνολικού προϋπολογισμού περίπου 9.000.000,00 ευρώ και χρηματοδοτούνται από ΕΣΠΑ. Επίσης, έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος», έργο ύψους 1.700.000,00 ευρώ, που αφορά στη προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης-τηλελέγχου διαρροών πόσιμου νερού κλπ. Τέλος, υπάρχουν έτοιμες μελέτες έργων για ένταξη».
Αναφορικά με το Λιμενικό Ταμείο, έγινε γνωστό ότι τα Ταμειακά Διαθέσιμά του είναι 42.385,24 € ωστόσο διατηρούνται αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις που προέρχονται κυρίως από το πρώην Λιμενικό Ταμείο Αιτωλοακαρνανίας. Έχουν ρυθμιστεί οφειλές προς Δ.Ο.Υ και μέσω ληξιπροθέσμων εξοφλήθηκε τελεσίδικη απόφαση ύψους 282.649,45 €, η οποία αφορά απαιτήσεις προηγούμένων (της 5ετίας 2014-2019) ετών.
Ολοκληρώνοντας τις εργασίες της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο Νικόλαος Καραπάνος χαρακτήρισε την συνεδρίαση που είχε ως σκοπό την συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων ως «υποχρέωση τόσο απέναντι στους Δημότες όσο και προς την νέα Δημοτική Αρχή». Ευχαρίστησε δε τους συνεργάτες και το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου καθώς – όπως είπε – «στάθηκαν στο ύψος που απαιτούσαν οι περιστάσεις και οι συνεχείς προκλήσεις με υποδειγματική  ευσυνειδησία , συνέπεια και ικανότητα».-