Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ COVID-19 ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

  

Σε εφαρμογή της Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ 58531/2021 η οποία δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 4441/Β/25-09-2021).

Κατά την είσοδο στην Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου:

Α. οι πολίτες  θα πρέπει:

·         αν πρόκειται για εμβολιασμένους να επιδεικνύουν το Πιστοποιητικό Εμβολιασμού

·         αν πρόκειται για νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο  να επιδεικνύουν το Πιστοποιητικό Νόσησης τελευταίου εξαμήνου

·         αν πρόκειται για μη εμβολιασμένους ή μη νοσήσαντες να φέρουν  μαζί τους PCR που να έχει διενεργηθεί εντός 72 ωρών ή rapid test  το οποίο να έχει πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών πριν την είσοδό τους στο Νοσοκομείο

Β. οι συνοδοί των ασθενών  στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία  θα πρέπει:

·         αν πρόκειται για εμβολιασμένους ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο  να επιδεικνύουν το Πιστοποιητικό Εμβολιασμού ή Πιστοποιητικό Νόσησης τελευταίου εξαμήνου

·         αν πρόκειται για μη εμβολιασμένους ή μη νοσήσαντες να φέρουν  μαζί τους  rapid test  το οποίο έχει πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών πριν την είσοδό τους στο Νοσοκομείο

Από τις ανωτέρω υποχρεώσεις εξαιρούνται μόνο οι ασθενείς που προσέρχονται για εξέταση στα Τακτικά Ιατρεία και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών καθώς και οι συνοδοί των οι συνοδοί ασθενών που προσέρχονται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Γ. οι συνοδοί νοσηλευόμενων ασθενών στις Κλινικές θα πρέπει:

·         αν πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο θα πρέπει να φέρουν  μαζί τους  rapid test το οποίο έχει πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών πριν την είσοδό τους στο Νοσοκομείο

·         αν πρόκειται για μη εμβολιασμένους ή μη νοσήσαντες θα πρέπει να φέρουν μαζί τους  αποτέλεσμα Μοριακού Ελέγχου PCR ο οποίος έχει πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών πριν την είσοδό τους στο Νοσοκομείο.

 Από την Διοίκηση της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου                                                                         ‘Χατζηκώστα’