Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021

Περί Τυπικότητας και Νομιμότητας των … άλλων

 

Η τυπικότητα και νομιμότητα των ενεργειών των αιρετών διοικήσεων στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου τελικά είναι ένα ζητούμενο για τους …  άλλους.

Ο δήμαρχος και η δημοτική αρχή στο σύνολό της πρόσφατα έκανε σημαία την τοποθέτηση GPS, ήδη, στα περισσότερα οχήματα του δήμου, ως ένδειξη και απόδειξη της διάθεσή της να προκρίνει την τυπικότητα και νομιμότητα στην διοίκηση του δήμου και μάλιστα να παραδειγματίσει με αυτόν τον τρόπο και τους «κακούς» εργαζομένους.  Ξέχασαν να αναφέρουν  ότι  η ανάθεση δεν είχε γίνει όταν τα GPS τοποθετήθηκαν. Πρώτα τοποθετήθηκαν (εδώ και 3 μήνες), μετά ανατέθηκε η προμήθεια και τοποθέτησή τους (μόλις χθες) (ΑΔΑ: ΨΦΑΥΩΡΖ-ΜΑΓ).

 

Τυπικότητα; Νομιμότητα; Πρωτοτυπία; Προφητεία; Οι κακοί εργαζόμενοι πάλι; Αλήθεια τι;

Τα συμπεράσματα δικά σας.

Το διοικητικό Συμβούλιο 

Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

Υ.Γ. Για να μην παρεξηγούμαστε, η τοποθέτηση GPS στα οχήματα και ειδικά στα απορριμματοφόρα είναι μια πάγια θέση του σωματείου καθώς με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να υπάρχει σε πραγματικό χρόνο πληροφόρηση των πολιτών σε ένα σύγχρονο τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων (π.χ. πότε θα περάσει το απορριμματοφόρο για να πετάξει τα σκουπίδια ή εάν είναι γεμάτος ο κάδος έτσι ώστε να αδειάσει για να εξορθολογηστούν τα δρομολόγια , κ.λ.π ), αλλά αυτό θέλει όραμα και σχέδιο…