Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

Οριστικά εκτός Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ο δρόμος Ελληνικά – Φραγκουλαίικα

Στις 27-9-2022 (ΑΔΑ: 64ΘΠ4653ΠΓ-ΠΚ5) δημοσιεύθηκε ο επικαιροποιημένος πίνακας αποτελεσμάτων της δράσης 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε αγροτική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Π.Α.Α. 2014-2020. Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η πρόταση του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για την αγροτική οδοποιία Ελληνικά – Φραγκουλαίικα, απορρίφθηκε οριστικά!

Είναι ενδεικτικό ότι παρά τα όσα ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο υποστήριξε, ότι θα αποσταλούν στο αρμόδιο Υπουργείο τα απαιτούμενα βελτιωτικά δικαιολογητικά, προκειμένου το έργο να πάρει οριστική έγκριση, η βαθμολογία παρέμεινε η ίδια και συγκεκριμένα έλαβε μοριοδότηση 45, από τις χειρότερες όλων των προτάσεων που υποβλήθηκαν. Για την ιστορία του πράγματος αναφέρουμε ότι υποβλήθηκαν 294 παραδεκτές και μη παραδεκτές αιτήσεις και ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου, κατετάγη στην 255η θέση.

Τα συμπεράσματα δικά σας.    

  

Πάνος Παπαδόπουλος

Δημοτικός Σύμβουλος 

«ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»