Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022

Το έργο ανάπλασης της εισόδου του Μεσολογγίου, με προϋπολογισμό σχεδόν 10 εκ. ευρώ, υπέγραψε ο Νεκτάριος Φαρμάκης Έργο μείζονος σημασίας για την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου είναι η ανάπλαση των οδών Παπαδιαμαντοπούλου και Ναυπάκτου, την απόφαση ένταξης του οποίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 υπέγραψε σήμερα Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης.

Το έργο, που θα αλλάξει την όψη της εισόδου της πόλης είναι συνολικού προϋπολογισμού 9.834.933,51 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και αφορά στην ανάπλαση της κύριας συλλεκτήριας οδού της πόλης του Μεσολογγίου σε μήκος 4,14 χλμ από το σηματοδοτούμενο κόμβο συμβολής της με την Ν.Ε.Ο 05 ανατολικά μέχρι τη θέση του 2ου Λυκείου Δυτικά, με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Μεσολογγίου.

Στο έργο προβλέπονται αναλυτικότερα, οι εξής παρεμβάσεις:

Στο πρώτο περιαστικό τμήμα το οδόστρωμα διαμορφώνεται με κατάστρωμα κυκλοφορίας 8 μ, τέσσερις κύριους ισόπεδους κόμβους και κατασκευή πεζοδρομίων εκατέρωθεν της οδού πλάτους μεγαλύτερου του 1,5 μ, σήμανση, ασφάλιση, φύτευση και ηλεκτροφωτισμός. Για την αποχέτευση του καταστρώματος και των παράπλευρων επιφανειών προβλέπεται η κατασκευή κύριου αγωγού αποχέτευσης ομβρίων με φρεάτια υδροσυλλογής και διατήρηση της υφιστάμενης διάταξης αποστράγγισης των ανάντι ομβρίων.

Στο δεύτερο αστικό τμήμα από το Νοσοκομείο μέχρι το 2ο Λύκειο το κατάστρωμα κυκλοφορίας διαμορφώνεται με πλάτος 7,5μ και κατ’ εξαίρεση σε τμήμα στενών συνθηκών από το Νοσοκομείο μέχρι την Ιστορική Πύλη σε πλάτος 6,5μ. Εκατέρωθεν κατά θέσεις προβλέπεται παράλληλη στάθμευση με εσοχές. Διαβάσεις πεζών εφαρμόζονται σε κρίσιμες θέσεις με έμφαση στην ασφαλή διέλευση μαθητών και άλλων ευάλωτων ομάδων με κατάλληλη προειδοποίηση σήμανσης και ενεργητικών μέτρων (κυβόλιθοι χωρίς υπερύψωση επί του οδοστρώματος). Η αρχιτεκτονική ανάπλαση των παράπλευρων επιφανειών (πεζοδρόμια – νησίδες – πλατείες) αποτελεί στοιχείο σημαντικής αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος με έμφαση στην ήπια μετακίνηση. Φύτευση – αστικός εξοπλισμός – ηλεκτροφωτισμός και επιστρώσεις αποτελούν τα κύρια στοιχεία της ανάπλασης. Προβλέπεται η διαμόρφωση δύο κυκλικών κόμβων στο Νοσοκομείο και τη συλλεκτήρια οδό Δαμασκηνού για τη βέλτιστη ανάδειξη της περιοχής και βελτίωσης της κυκλοφορίας. Στη περιοχή της Ιστορικής Πύλης και του Τείχους γίνονται παρεμβάσεις ανάδειξης – ανάπλασης συμβατές με τα ιστορικά χαρακτηριστικά της περιοχής και σε συναρμογή με τις υλοποιημένες. Τμήμα αμφίδρομου ποδηλατοδρόμου προβλέπεται παρά το αριστερό πεζοδρόμιο από την οδό Δαμασκηνού μέχρι την Ιστορική Πύλη.

«Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με τον Δήμο Μεσολογγίου, εργάστηκαν σκληρά για να βρεθούν οι βέλτιστες λύσεις και να αποκτήσει η Ιερά Πόλη μία είσοδο που θα είναι αντάξια της ιστορίας και της σημασίας της. Επίσης όμως, το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μία πολύ σημαντική αστική παρέμβαση, αφού από τους συγκεκριμένους οδικούς άξονες εξυπηρετείται το Νοσοκομείο Μεσολογγίου, πέντε σχολικά συγκροτήματα, η Διεύθυνση Αστυνομίας Αιτωλίας και φυσικά, δεκάδες επιχειρήσεις που λειτουργούν στην περιοχή. Σύγχρονος ασφαλτοτάπητας, κυκλικοί κόμβοι, έργα πρασίνου, πεζοδρόμια με σύγχρονες προδιαγραφές, θέσεις στάθμευσης και διαβάσεις πεζών, διαμορφώνουν μία νέα πραγματικότητα για το Μεσολόγγι, αντάξια της ποιότητας ζωής που αξίζει στους κατοίκους, αλλά και του νέου προσώπου εξωστρέφειας της ίδιας της πόλης» υπογραμμίζει ο Περιφερειάρχης, ο  οποίος ευχαριστεί ιδιαίτερα τα στελέχη της Περιφέρειας και του Δήμου Μεσολογγίου για την ευόδωση της προσπάθειας.Μάλιστα, όπως σημειώνει, για το έργο εξασφαλίστηκαν 2.000.000 ευρώ επιπλέον, προκειμένου να επιλυθούν προβλήματα που ταλανίζουν επί δεκαετίες την πόλη, όπως είναι για παράδειγμα τα πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή του Νοσοκομείου. «Φροντίσαμε, επίσης, να περιγράφεται πλήρως η διαδικασία υλοποίησης, αναλυτικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου και να υπάρχουν οι απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας για την έγκαιρη και άρτια ολοκλήρωση του έργου αυτού» αναφέρει ο κ. Φαρμάκης και προσθέτει: «Το δικό μας όραμα είναι πάντοτε η σκληρή δουλειά και το αποτέλεσμα για τον τόπο μας. Και το Ιερό Μεσολόγγι, η αιώνια πύλη της ελευθερίας, δεν θα μπορούσε παρά να αποτελεί αιχμή αυτού του οράματος».