Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022

Πρόταση για μεσοσταθμική μείωση 15% στις τιμές ζώνης από την Δημοτική παράταξη "Συμμαχία για το μέλλον"


 Αγαπητοί συνδημότες

α) Με την υπ’ αριθ. 57732ΕΞ2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2375/7-6-2021 Β) αναπροσαρμόστηκαν οι αντικειμενικές αξίες ακινήτων, χωρίς ποτέ να ερωτηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο.

β) Το Δ.Σ. με την υπ’ αριθ. 7/2022 (ΑΔΑ: ΩΖΞΒΩΡΖ-ΑΟ4) απόφασή του, αποδέχθηκε τις ανωτέρω τιμές, επικυρώνοντας την ανωτέρω ΚΥΑ. Εμείς είχαμε καταθέσει και τότε διαφορετική πρόταση αλλά δυστυχώς η αφαίρεση αρμοδιοτήτων από το δημοτικό συμβούλιο δεν του επέτρεψε να αντιδράσει.

γ) Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 470/2022 (ΑΔΑ: ΨΩΩΔΩΡΖ-6ΙΖ) μας καλεί στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο της 18/11/2022, να επικυρώσουμε εκ νέου την υπ’ αριθ. 7/2022 απόφασή μας, χωρίς καν να εξετάσει τις επιπτώσεις της τελευταίας αύξησης των τιμών ζώνης από 20 έως 80 %,  στον κοινωνικό και οικονομικό περίγυρο της περιοχής μας.

ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η επιβάρυνση των δημοτών υπήρξε άδικη και δεν επηρεάζει μόνο τον ΕΝΦΙΑ, αλλά και τα δημοτικά τέλη, το επίδομα Α21 των παιδιών, το επίδομα στέγασης, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ, και ιδίως σε περιοχές που έχουν υπερβολική αύξηση των αντικειμενικών αξιών, αλλά και σε περιοχές που ήταν εκτός σχεδίου πόλης και μπαίνουν στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού. 

Στο υπό διαβούλευση φορολογικό νομοσχέδιο – άρθρο 34 – υπάρχει πρόβλεψη για μείωση προς τα κάτω των αντικειμενικών αξιών εντός σχεδίου πόλης, που τεκμηριωμένα είχαν υπερβολική επιβάρυνση. Η οποιαδήποτε λοιπόν μείωση προς τα κάτω, θα αλλάξει δεκάδες φόρους, τέλη και επιδόματα, καθώς όταν θα μειωθούν οι τιμές ζώνης, θα επαναϋπολογιστούν ο φετινός ΕΝΦΙΑ, οι φόροι για μεταβιβάσεις, γονικές παροχές και δωρεές, που πραγματοποιήθηκαν από 1/1/2022 και μετά. Ήδη, με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, όχι μόνο ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, αλλά και ο νομός, είναι “κόκκινος”, με αποτέλεσμα πολλοί να χάνουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ και το οικογενειακό επίδομα του Α21!

Συγκεκριμένα το άρθρο 34 του νέου φορολογικού νομοσχεδίου αναφέρει : «οι δήμοι έχουν τη δυνατότητα, από 1 έως 31 Δεκεμβρίου 2022 να υποβάλουν ενστάσεις και να καταθέσουν τη γνώμη τους για τις αντικειμενικές αξίες που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2022 στην περιοχή τους.  Με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που θα υποβάλλουν οι Δήμοι, το υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει σε επαναπροσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών με στόχο την  μείωση των τιμών στις περιοχές που θα διαπιστωθεί ότι οι αντικειμενικές αξίες είναι υψηλότερες από τις πραγματικές αξίες».

Μετά από την παραπάνω εξέλιξη και επειδή : 

α)  Η εκτίμηση αντικειμενικής και αγοραίας αξίας των ακινήτων ήταν λανθασμένη

β)  Η οικονομική δυσπραγία μαστίζει την ευρύτερη περιοχή

γ)  Επικρατεί βαθιά ύφεση κυρίως στις αγροτικές περιοχές του Δήμου μας

δ) Στις υπό ένταξη περιοχές στο Σχέδιο Πόλεως, «ο αντικειμενικός προσδιορισμός», δεν είναι αντικειμενικός, αλλά αυθαίρετος προσδιορισμός.

ε)  Δεν υπήρξε ούτε η στοιχειώδης διαβούλευση με το Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την επέμβαση του δήμου με ολοκληρωμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις, ώστε στο διάστημα της διαβούλευσης, 1-31/12/22, να εισηγηθεί  μια μεσοσταθμική μείωση κατά τουλάχιστον 15%  επί της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής  στις τιμές ζώνης σε όλα τα ακίνητα, εντός και εκτός σχεδίου πόλεως, που έχουν ενταχθεί στον αντικειμενικό προσδιορισμό. 

Εξυπακούεται ότι αν γίνει κάτι τέτοιο αποδεκτό, θα αλλάξει και ο προτεινόμενος πίνακας ανά περιοχή, οικισμό του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, εντός και εκτός σχεδίου, με ευθύνη του αρμόδιου Αντιδημάρχου και της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Το μεγάλο ερώτημα είναι : 

Ο δήμος μας είναι έτοιμος να επέμβει ώστε να απαλλάξει τους δημότες από ένα μεγάλο οικονομικό βάρος ; ή είναι ικανός μόνο στο να επικυρώνει,  άνωθεν αποφάσεις που  φτωχοποιούν το κοινωνικό σύνολο ; 

Δημοτική Παράταξη

«ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»