Πέμπτη 6 Απριλίου 2017

Σπουδαία εξέλιξη: Στο ΦΕΚ ο χαρακτηρισμός ως «Διατηρητέου μνημείου» το παλαιό νοσοκομείο ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

Ο χαρακτηρισμός ως «Διατηρητέο μνημείο» του παλαιού νοσοκομείου ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ, μετά από σχετική απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού κας Λυδίας Κονιόρδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1β του Ν. 3028/2002 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (54/ΑΑΠ/16-3-2017) αναμφίβολα αποτελεί σπουδαία εξέλιξη. Ανοίγει με τον τρόπο αυτό ο δρόμος για την προστασία, ανάδειξη και αναστήλωσή του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, υπό την εποπτεία, τον έλεγχο και την καθοδήγηση της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων.
Θεωρούμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα η Εφορεία Αρχαιοτήτων, ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου και το Νοσοκομείο Μεσολογγίου πρέπει από κοινού να συνδιαμορφώσουν προτάσεις για την ένταξή του σε πρόγραμμα συντήρησης, αναπαλαίωσης και διατήρησης ώστε στο μέλλον να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς του κληροδοτήματος.
Επιπροσθέτως η διάθεση ποσού 150.000 ευρώ για εκπόνηση – ολοκλήρωση μελετών αποκατάστασης στα αρχαία θέατρα Οινιαδών και Πλευρώνας, αποτελεί επίσης σημαντική εξέλιξη για την διατήρηση, ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, την οποία με κάθε τρόπο πρέπει να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού.  
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
«Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»