Πέμπτη 20 Απριλίου 2017

Ερωτήματα για την λειτουργία του ΧΥΤΑ


ΧΥΤΑ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

γράφει ο Φ. Καλύβας
Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός


Την προηγούμενη βδομάδα, σε μια τοπική εφημερίδα, διάβασα τις δηλώσεις του Κου Παπαδοπούλου σχετικά με την πορεία του ΧΥΤΑ, της πόλης μας, μέχρι σήμερα.
Δεν θα σταθώ βέβαια στην οικονομική πλευρά της ενημέρωσης μα στην περιβαλλοντολογική.
Μας ενημερώνει λοιπόν για το τι έκανε, από τότε που ανέλαβε, αλλά δεν κάνει καμία αναφορά σχετικά με αυτό που  έπρεπε να κάνει ώστε ο ΧΥΤΑ να δουλεύει σωστά.
Δεν μας λέει γιατί ακόμη μέχρι σήμερα :  
   -      Δεν υπάρχει περιμετρική εσωτερική δεντροφύτευση;
       -    Δεν υπάρχει αντιπυρική ζώνη;
      - Δεν υπάρχουν περιμετρικοί εξωτερικοί τάφροι για την συλλογή και απομάκρυνση των ομβρίων.
Οι τάφροι, θα έπρεπε να ξέρει ο Κος Παπαδόπουλος,  χρειάζονται γιατί με αυτό τον τρόπο, τα όμβρια που προέρχονται από τα πρανή που γειτονεύουν με τον ΧΥΤΑ, συγκεντρώνονται και απομακρύνονται χωρίς να εισρέουν στο χώρο ταφής.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί η ύπαρξη νερού σε μεγάλα ποσοστά, επιβραδύνει τον σχηματισμό βιοαερίου αφού δεν επιτρέπει την αναπαραγωγή των αναερόβιών μικροοργανισμών που συμβάλουν στον σχηματισμό του, τα απορρίμματα έτσι αντί να “χωνεύουν” σαπίσουν και αυξάνεται η ποσότητα των στραγγισμάτων που καταλήγουν στο βιολογικό καθαρισμό ο οποίος, αν δεν έχει μελετηθεί για να επεξεργάζεται μεγαλύτερα φορτία στραγγισμάτων  δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του ΧΥΤΑ και τότε τι γίνεται με τα περισσεύοντα.
Σημειωτέο  ότι τα στραγγίσματα που προέρχονται από το ΧΥΤΑ έχουν υψηλό ρυπαντικό φορτίο και αποτελούν πηγή ρύπανσης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων αφού περιέχουν, σε διαφορετικά ποσοστά, αμμωνία, θεϊκά, νιτρικά, βαριά μέταλλα , κ.λ.π.
      -Δεν υπάρχει δεξαμενή πλύσεως των τροχών των οχημάτων που εξέρχονται από τον XYTA;
       -Έλλειψη γεωτρήσεων περιβαλλοντικού ελέγχου εκ των οποίων τουλάχιστον τρείς, μια στην ανάντη και δυο στη κατάντη, θα πρέπει να είναι εξοπλισμένες με πιεζόμετρα για τον ποιοτικό έλεγχο των επιφανειακών και υπογείων υδάτων για να ελέγχουν την ποιότητα του νερού του ρέματος. Να μην ανησυχούμε θα γίνουν με την κατασκευή των νέων κυττάρων(!!!).
Βέβαια για όλες αυτές τις ελλείψεις φταίει λιγότερο η τωρινή Δημοτική Αρχή και κατά πολύ οι προηγούμενες που επέτρεψαν την κατασκευή ενός τόσο σοβαρού έργου με τόσο μακροσκοπικές ελλείψεις, αλλά και ο πρόεδρος του Συνδέσμου ο οποίος, παρότι έχει αναλάβει από το 2014, δεν έχει κάνει όλες τις πρέποντες επεμβάσεις για τον ΧΥΤΑ ( χρόνο είχε και πολύ μάλιστα μέχρι σήμερα).
Στις αρχές Μαρτίου επισκεφτήκαμε τον Χώρο και ζητήσαμε μια κάποια διαφώτιση από τους υπεύθυνους: γιατί αφού η λειτουργία του ΧΥΤΑ έχει σταματήσει  υπήρχαν φορτηγά του Δήμου που ξεφόρτωναν σκουπίδια;
Αν δεν είδαμε λάθος τότε γιατί, αφού η λειτουργία έχει σταματήσει, τα απορρίμματα δεν ήταν καλυμμένα  με κατάλληλο αδρανές υλικό που θα έπρεπε να έχει περίπου 30 - 50 εκ πάχος στο τελικό στρώμα σκουπιδιών και 60 εκ στο μέτωπο του ταμπανιού;.
Υπόψιν ότι η κάλυψη πρέπει να γίνεται καθημερινά.
Το γιατί είναι απλό: πιθανόν δεν είχαν το υλικό επικάλυψης, που σημαίνει ότι δεν είχαν κάνει τον παραμικρό προγραμματισμό διότι με το έργο της Ιόνιας Οδού θα μπορούσαν να έχουν όσο θέλουν και με μηδαμινά έξοδα.
Η δε επικάλυψη των σκουπιδιών (φώτο 2), γίνεται για να περιορίζεται στο ελάχιστο η διασπορά ελαφρών αντικειμένων π.χ. σακούλες , η επαφή τους με τους ανθρώπους και πανίδα, την επί πλέον παραγωγή στραγγισμάτων χάρη στη μεγαλύτερη επιφανειακή απορροή και εξατμισοδιαπνοή  και την εκπομπή ανεπιθύμητων οσμών. 
Φωτο (2)
                   
Προσωπικά, αν κρίνω από την τωρινή κατάσταση του χώρου ταφής,  αμφιβάλλω αν τα σκουπίδια που καθημερινά ξεφορτώνονταν και στρώνονταν, καλύπτονταν με  στρώση καταλλήλου αδρανούς υλικού, θα ήτανε μια πολυτέλεια και όχι μια υποχρέωση σωστής διαμόρφωσης του ταμπανιού.
Ο Κος Παπαδόπουλος ουσιαστικά δηλώνει ότι όταν ανέλαβε τα καθήκοντά της η νέα διοίκηση, η κατάσταση στον ΧΥΤΑ ήτανε κακή. Προσωπικά νομίζω, έχοντας μια κάποια εμπειρία σχετικά με τους χώρους ταφής, ότι η τωρινή κατάσταση, όπως την είδα στην επίσκεψη μου στις αρχές Μαρτίου 2017, είναι κάκιστη.
Στη φώτο 2 φαίνεται το τι πρέπει να γίνεται καθημερινά. Στους αναγνώστες τα συμπεράσματα.
Ένα άλλο πράγμα που θα θέλαμε να ξέρουμε είναι το εξής και μάλιστα πάρα πολύ σοβαρό.
Αφού η δεξαμενή συλλογής στραγγισμάτων ήταν γεμάτη με αποτέλεσμα να δημιουργείται υπερχείλιση και να πέφτουν στο παρακείμενο ρέμα με ρύπανση της γύρω περιοχής, γιατί δεν έγινε καταγγελία στις Αρχές για περιβαλλοντολογική ευθύνη (Π.Δ. 148/2009)  ώστε οι υπεύθυνοι να πληρώσουν  όπως προβλέπει ο Νόμος 4042/2012 (εναρμόνιση Οδηγίας 2008/99/ΕΚ) άρθρο 3 και άρθρο 28 του Ν. 16850/1689 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 4042;.
Το ξέρει ο Κος Παπαδόπουλος ότι, σαν πρόεδρος του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων, με αυτή του  τη συμπεριφορά έγινε συνυπεύθυνος της προκληθείσας ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος και μπορεί να διωχθεί ποινικά;.
Ένα άλλο που προκύπτει από τις δηλώσεις του Κου Παπαδόπουλου, είναι ότι το ρέμα έχει ρυπανθεί  από τα στραγγίσματα του ΧΥΤΑ οπότε οι ενδιαφερόμενοι αγρότες που έχουν τα λιοστάσια και τα χωράφια στις όχθες του ρέματος θα έχουν δίκιο να ζητήσουν από το Δήμο αποζημίωση διότι ο νόμος λέει ότι “ ο ρυπαίνων πληρώνει” και στην προκειμένη περίπτωση, μια και ο ΧΥΤΑ ανήκει στο Δήμο, ο υπεύθυνος είναι αυτός.
Τέλος, ο Κος Παπαδόπουλος, δηλώνει, ότι έχει δρομολογηθεί η ανάθεση σε μελετητή για την έκδοση άδειας λειτουργίας Χ.Υ.Τ.Υ.
 Χ.Υ.Τ.Υ. σημαίνει Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων στον οποίον μεταφέρονται και θάβονται τα απορρίμματα που περισσεύουν μετά την ανακύκλωση και διαλογή των απορριμμάτων στο χώρο παραγωγής τους κατά κατηγορία .
Σκεφτείτε ότι σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, κάθε χώρα της Ε.Ε. πρέπει έως το 2020 να ανακυκλώνει το 50% των απορριμμάτων της. Πέρυσι δε πρότεινε νέους, πιο φιλόδοξους στόχους για τα αστικά απορρίμματα: μέχρι το 2030 να ανακυκλώνεται το 65% και να θάβεται έως το 10% των απορριμμάτων κάθε χώρας.
Στο Μεσολόγγι πιο είναι το ποσοστό ανακύκλωσης;. Χαμηλό, αφού στην Ελλάδα το ποσοστό  αυτό φτάνει μόλις το 19% και οι αντίστοιχες υποδομές  είναι ουσιαστικά ανύπαρκτες.
Για να μπορέσει η Δημοτική Αρχή να εκπληρώσει αυτό τον σκοπό της θα πρέπει να δημιουργήσει τις κατάλληλες σοβαρές υποδομές και το κυριότερο να συμβάλει στην αλλαγή της ¨περιβαλλοντολογικής συνείδησης¨ πολλών συμπολιτών μας. Αν δε η λειτουργεία του ΧΥΤΥ είναι παρόμοια με αυτή του ΧΥΤΑ τότε η κατάσταση δεν θα είναι πολύ διαφορετική από την τωρινή και επί πλέον θα προστεθούν καινούργια προβλήματα στα ήδη υπάρχοντα και ειδικά μέσα στην πόλη.
Θα πρέπει η Δημοτική Αρχή να θέσει στην διάθεση των πολιτών της εκτός από του ειδικούς κάδους, για την εναπόθεση των προς ανακύκλωση μικρών διαστάσεων απορριμμάτων, μέσα μεταφοράς των ογκώδη απορριμμάτων από τα σημεία παραλαβής στους χώρους απόθεσης, χώροι στους οποίους οι πολίτες θα μπορούν να παραδίδουν απορρίμματα μεγάλων διαστάσεων ( ηλεκτρικές συσκευές, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, έπιπλα ξύλινα η πλαστικά, κλπ.) και όχι να τα βλέπουμε  πεταμένα στη  θάλασσα, στις άκρες των δρόμων ή παρατημένα κοντά στους κάδους των αστικών απορριμμάτων.