Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2020

24.000€ κατέβαλε το Σελίβειο Γηροκομείο Μεσολογγίου στον πρώην υπουργό Χρ. Βερελή για δικαστικά έξοδα σε αντιδικία!

Το Σελίβειο Γηροκομείο Μεσολογγίου κατέβαλε 
στον πρώην υπουργό, Χρίστο Βερελή το ποσό των 
24.000€ αντί 4.000€ μετά από κατάσχεση που
 έκανε ο τελευταίος στους λογαριασμούς του 
ιδρύματος, απαιτώντας δικαστικά έξοδα που επιδικάστηκαν
 τόσο στο Σελίβειο όσο και σε άλλους αντίδικούς του 
σε κτηματική διαφορά.
Συγκεκριμένα, ενώπιον της δικαιοσύνης για πάρα πολλά 
χρόνια εκκρεμούσε, η τελεσιδικία για κτηματική διαφορά 
του πρώην υπουργού με το Σελίβειο και άλλους 
ιδιοκτήτες, η οποία και τελεσιδίκησε πριν 18 μήνες 
περίπου, με την τελική απόφαση να δικαιώνει τον κ. Βερελή.
Ταυτόχρονα το δικαστήριο καταλόγισε στο Σελίβειο 
και τους άλλους αντίδικους τα δικαστικά έξοδα της υπόθεσης.
Όταν κλήθηκαν οι άλλοι αντίδικοι  να καταβάλουν τα 
δικαστικά έξοδα δήλωσαν αδυναμία και έτσι ο κ. Βερελής 
στράφηκε κατά του Σελίβειου που τελικά πλήρωσε 
τον λογαριασμό για όλους… αντί του ποσού που 
αναλογούσε στο ίδρυμα και ήταν περίπου 4.000€...

*Αναδημοσίευση από το Messolonghi News