Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020

Έργο εμβληματικού χαρακτήρα η "Ενεργειακή Κοινότητα" του Δήμου


Όπως γνωρίζετε, ο Δήμος μας έχει περιέλθει σε πλήρη απαξίωση. Βρίσκεται σε ένα διαρκές τέλμα χωρίς άμεση προοπτική ανάκαμψης και η αγορά της πόλης βρίσκεται σε μόνιμη ύφεση, για πολλούς λόγους οι οποίοι δεν είναι το παρόντος.
Η νέα δημοτική αρχή εάν θέλει να ανατρέψει την κατάσταση, θα πρέπει να κινηθεί σε δύο άξονες, υιοθετώντας
α. έργα  αναπτυξιακής πνοής και
β. έργα που μπορούν να φέρουν έσοδα στον δήμο ώστε να επεξαρτηθεί από τον ρόλο του μόνιμου επαίτη της κεντρικής εξουσίας.
Με λύπη μας όμως είδαμε ότι αυτά τα στοιχεία δεν υπάρχουν στον προϋπολογισμό του 2020.
Ένα έργο όμως το οποίο συγκεντρώνει τις ανωτέρω  προϋποθέσεις, είναι εμβληματικού χαρακτήρα και επιβάλλεται να γίνει άμεσα και χωρίς καθυστερήσεις είναι η «ενεργειακή κοινότητα» του δήμου.

Το θέμα έχει συζητηθεί και η υλοποίησή του έχει αποφασισθεί, αλλά διαπιστώνουμε αδικαιολόγητες καθυστερήσεις  που θα κοστίσουν ακριβά  στον δήμο.
Ενημερωτικά σας αναφέρω ότι έχει αποφασισθεί η δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου του Δήμου, ισχύος 8,5 ΜW στο κτήμα Πετούνη. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες του Δήμου και να τον καταστήσει ενεργειακά αυτόνομο.
Επίσης ο Δήμος μπορεί να δώσει και δωρεάν ρεύμα σε οικογένειες που λόγω ανέχειας, τους έχει διακοπεί το ρεύμα και ζουν στο σκοτάδι, ασκώντας και κοινωνική πολιτική. 
Μέτοχοι σε αυτό το έργο μπορεί να είναι όλες οι επιχειρήσεις του δήμου, Πνευματικό κέντρο, Κοινωφελής, ΔΕΥΑΜ, Λιμενικό Ταμείο κλπ.
Συγκεκριμένα με το ανωτέρω έργο θα καλυφθούν όλες οι ενεργειακές ανάγκες των δημοτικών και κοινοτικών εγκαταστάσεων, των σχολείων, του δημοτικού φωτισμού και όλων των επιχειρήσεων του δήμου, μεταξύ αυτών και της πολύπαθης ΔΕΥΑΜ. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι η ενεργειακές ανάγκες μόνο της ΔΕΥΑΜ ανέρχονται σε 1,1 εκατ. ευρώ το χρόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένα τέτοιο έργο θα φέρει στο ταμείο του Δήμου μερικά εκατομμύρια το χρόνο, τα οποία θα μπορούν να διατεθούν για αναπτυξιακά έργα που θα αλλάξουν την μορφή και την ποιότητά του.
Η παραγωγική δυναμικότητα των ενεργειακών κοινοτήτων επιτρέπεται  να φθάσει μέχρι τα 18 ΜW. Για τον λόγο αυτό, η πρότασή μας είναι να αυξηθεί η παραγόμενη ισχύς του έργου και να συμπεριλάβει και τα ΤΟΕΒ του δήμου Μεσολογγίου ώστε να επιλυθούν τα προβλήματά τους. Γνωρίζεται βέβαια ότι η ΔΕΗ έχει διακόψει το ρεύμα στα ΤΟΕΒ λόγω χρεών και φοβούμαστε ότι αν ο Δήμος δεν κινηθεί γρήγορα θα έρθει και η σειρά της ΔΕΥΑΜ.
Η χρηματοδότηση του έργου είναι κατά 100% από το ΕΣΠΑ, το οποίο έχει ήδη ανοίξει και λήγει το Απρίλιο του 2020.
Μας ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός της διαφαινόμενης σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ Δήμου και Ιδιωτών, η οποία οφείλεται σε δύο κυρίως λόγους.
Ο πρώτος είναι, ότι οι υποσταθμοί της ΔΕΗ δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν την επιπλέον  παραγόμενη ισχύ, με αποτέλεσμα αν ο δήμος δεν κινηθεί άμεσα και προηγηθούν οι ιδιώτες,  θα χρεωθεί την αναβάθμιση των υποσταθμών, το κόστος των οποίων ανέρχεται σε  τουλάχιστον  500.000 ευρώ.
Ο δεύτερος λόγος είναι, ότι αν όλοι οι δήμοι της Αιτωλοακαρνανίας δημιουργήσουν ενεργειακές κοινότητες, το 10% της παραγόμενης ισχύος των ιδιωτών στο νομό, περνάει βάσει του νόμου στους Δήμους, δημιουργώντας ένα πρόσθετο έσοδο.
Εάν ο δήμος κινηθεί με την απαιτούμενη ταχύτητα, το έργο μπορεί να είναι έτοιμο το αργότερο μέχρι το τέλος του 2020 και οι αυξήσεις των δημοτικών τελών, να μετατραπούν σε μειώσεις.
Μας ανησυχεί επίσης ιδιαίτερα η πληροφορία, ότι τόσο οι ιδιώτες όσο και ο Δήμος έχουν τον ίδιο σύμβουλο!
Το ανωτέρω έργο υπάρχει  στο προεκλογικό πρόγραμμα της παράταξής μας, το πιστεύουμε, θα το στηρίξουμε με κάθε τρόπο και με όλες μας τις δυνάμεις  και το ίδιο θα πρέπει να πράξουν και οι υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις.
Διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν ανεπίτρεπτες καθυστερήσεις στην διαδικασία σύστασης της ενεργειακής κοινότητας. Η οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου, θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για τον Δήμο και θα θεωρηθεί ύποπτη.
Ο νόμος περί ενεργειακών κοινοτήτων που έχει ψηφιστεί από την  προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2018, δίνει μια μεγάλη ευκαιρία για την ενεργειακή αυτάρκεια  και την ανάπτυξη των Δήμων.
Είναι μια χρυσή ευκαιρία που θα ήταν τραγικό  να χάσουμε.

Για την παράταξη «Συμμαχία για το μέλλον»
Παντελής Σκαρμούτσος
Δημοτικός Σύμβουλος
Ι.Π. Μεσολογγίου 21-1-2020