Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022

Συνδυασμός "Συμμαχία για το μέλλον" : Οι θέσεις μας για τα δημοτικά τέλη

Αγαπητοί συνδημότες/σες

Όλοι οι δημότες, ιδιώτες και επαγγελματίες  έχουν επιβαρυνθεί υπερβολικά από τις αυξήσεις των δημοτικών τελών. Η κατάσταση που διαμορφώνεται λόγω των κυβερνητικών επιλογών, προοιωνίζει νέες αυξήσεις που θα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση. 

Υπενθυμίζουμε ότι :

1. Tο 2020 τα δημοτικά τέλη  αυξήθηκαν κατά 20%

2. Τα τετραγωνικά μέτρα λαμβάνονται πλέον από το Ε9 και όχι από τις δηλώσεις στον δήμο.

3. Έχουμε τεράστια αύξηση των αντικειμενικών αξιών που θα επιβαρύνει τα δημοτικά τέλη

4. Από το 2022 ανοίγει ο νέος κύκλος αυξήσεων στα τέλη των δήμων που σημειώνουν χαμηλές επιδόσεις στην ανακύκλωση και υψηλές στην ταφή των απορριμμάτων, καθώς αρχίζει να εφαρμόζεται και να αυξάνεται γεωμετρικά το τέλος ταφής απορριμμάτων,  που θα επιβαρύνει το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων των ΟΤΑ, με συνέπεια  να μετακυλήσουν τον λογαριασμό στους δημότες.

Από 1ης Ιανουάριου 2022 θεσπίζεται το τέλος ταφής ύψους 20 ευρώ/τόνο, με σταδιακή αύξησή του στα 55 ευρώ/τόνο από 1ης Ιανουαρίου 2027, το οποίο θα αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο από τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) και θα αξιοποιείται για ενίσχυση της ανακύκλωσης.

Για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, υπεύθυνη δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, αλλά και οι δήμοι και οι περιφέρειες που δέχθηκαν χωρίς αντίδραση τις επιλογές αυτές.

Με τις σκέψεις αυτές είμαστε εκ προοιμίου αντίθετοι σε κάθε αύξηση των δημοτικών τελών και μάλιστα επιδιώκουμε όπου αυτό είναι δυνατόν την μείωσή τους. Συγκεκριμένα :

    1. Συντελεστές καθαριότητας και φωτισμού

Από τον προϋπολογισμό και σύμφωνα με την εισήγηση, προκύπτει πλεόνασμα 135.000 ευρώ, για τον λόγο αυτό προτείνουμε την μείωση του συντελεστή κατά 10%.

     2. Συντελεστής τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ)

Σύμφωνα με τον νόμο το τέλος αυτό μπορεί να κυμανθεί  από 0,25%  έως  0,35%.  Στον δήμο μας το τέλος ανέρχεται σε 0,30%.  Προτείνουμε την μείωσή του στο ελάχιστο επιτρεπτό ήτοι 0,25%.

     3. Τέλη κοιμητηρίων

Προτείνουμε να παραμείνουν ως έχουν, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 148/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Προτείνουμε επίσης να ολοκληρωθεί η διαδικασία ψηφιοποίησης των κοιμητηρίων και η αγορά νέων εκτάσεων για την εξυπηρέτηση των αναγκών επέκτασής τους. Επειδή τα κοιμητήρια χρειάζονται συνεχείς επεκτάσεις, θα πρέπει να εξετασθεί και το ενδεχόμενο δημιουργίας  οστεοφυλακίων.

    4. Συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (ΣΑΟ), Συντελεστής οικοπέδου (ΣΟ), Τιμές οικοπέδων

Οι συντελεστές αυτοί αφορούν την αναπροσαρμογή του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων σε περιοχές εντός σχεδίου ή ορίων οικισμού αλλά και εκτός σχεδίου. Ουσιαστικά ο δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου καλείται – χωρίς να ερωτηθεί – να επικυρώσει τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου! Ειδικότερα αναφέρουμε ότι εντός της πόλης του Μεσολογγίου στις τιμές ζώνης (10 τον αριθμό) και στην επέκταση του σχεδίου, προκύπτει αύξηση 10% έως 20%.

Στους συνοικισμούς και τις τοπικές κοινότητες 25% έως 35%.

Στην πόλη του Αιτωλικού 10% έως 15% και στις τοπικές κοινότητες 40% έως 45%.

Τέλος στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες Οινιαδών επιβάλλεται αύξηση της τάξης από 50% έως 80%.

Θεωρούμε απαράδεκτη την αύξηση των αντικειμενικών αξιών την οποία επέβαλε η κυβέρνηση, χωρίς καν να ερωτηθούν, ή να αντιδράσουν οι δήμοι και μάλιστα σε ένα περιβάλλον πανδημίας, και τεράστιας αύξησης των τιμών, οι οποίες φτωχοποιούν την μεγάλη  πλειοψηφία των δημοτών.

    5. Τέλη διαφήμισης

Νέος φόρος που επιβάλλεται για πρώτη φορά εν μέσω πανδημίας!

Περιλαμβάνει τα εξής τιμολόγια :

Σε σταθερά σημεία 0,37 ευρώ/τ.μ. ετησίως

Φωτεινές διαφημίσεις 73,36 ευρώ/τ.μ. ετησίως

Πληροφοριακές φωτεινές διαφημίσεις 29,35 ευρώ/τ.μ. ετησίως

Σε οχήματα, σιδηροδρόμους κλπ. 2,05 ευρώ/τ.μ. ετησίως

Εκτιμούμε ότι λόγω της κατάστασης  το όφελος για το Δήμο από το τέλος αυτό θα είναι μηδαμινό, αλλά θα επιβαρύνει έτι περαιτέρω τους δημότες,  για το λόγο αυτό  προτείνουμε να μην επιβληθεί καθόλου.

    6. Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων

Για το τέλος ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, προτείνουμε να παραμείνει σε ισχύ η απόφαση 149/2020 χωρίς αναπροσαρμογή του Δημοτικού Συμβουλίου και να διερευνηθεί πόσα ακριβώς χρήματα εισπράττει ο δήμος,  από τα  οργανωμένα τμήματα των super market και των πολυκαταστημάτων, στα οποία πωλείται έτοιμο φαγητό.

    7. Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων.

Υπό άλλες συνθήκες θα προτείναμε την διατήρηση των τελών, όπως καθορίστηκαν με την υπ’ αριθ. 150/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Λόγω όμως της καταστρεπτικής επίδρασης της πανδημίας στις επιχειρήσεις του δήμου μας, προτείνουμε την μείωση τουλάχιστον κατά 10%.

Θεωρούμε ότι μέσα σε μια κατάσταση πλήρους απαξίωσης και οικονομικής ανέχειας που επικρατεί στον δήμο μας, οποιαδήποτε αύξηση ή επιβολή νέου τέλους αποτελεί απλώς δημοτική αναλγησία.

 

Δημοτική παράταξη «Συμμαχία για το μέλλον»