Πέμπτη 6 Ιανουαρίου 2022

Οι θέσεις της παράταξης "Συμμαχία για το μέλλον" για τις πλημμύρες(όπως διατυπώθηκαν στο Δ.Σ. της 5/1/22)

Το Μεσολόγγι είναι μια παραθαλάσσια πόλη, η οποία έχει το παράδοξο, αντί η απορροή των ομβρίων  να γίνεται με φυσική ροή προς την  θάλασσα, χρειάζεται ένα δίκτυο αντλιοστασίων υψηλού κόστους για να κατευθύνονται προς την ανατολική Κλείσοβα. 

Ο λόγος είναι ότι οι λιμνοθάλασσες της Κλείσοβας και της Πλώσταινας λειτουργούν ως προθερμάστρες των Ελληνικών Αλυκών Α.Ε. που είναι μια δημόσια επιχείρηση και δεν επιτρέπει την μείωση του ποσοστού αλατότητας των λιμνοθαλασσών με την εισροή ομβρίων υδάτων.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί μεγάλα κέρδη για τις Ελληνικές Αλυκές και τεράστια προβλήματα στον Δήμο Μεσολογγίου και κατ΄ επέκταση στην ΔΕΥΑΜ, που επιβαρύνονται με πολύ μεγάλο κόστος για την λειτουργία, συντήρηση, αναβάθμιση των αντλιοστασίων και του δικτύου απορροής των ομβρίων.

 Το κόστος τελικώς  μετακυλίεται στου δημότες, με αποτέλεσμα να πληρώνουν, μια από τις πιο ακριβές τιμές. 

Τα κέρδη λοιπόν στο δημόσιο, αλλά το κόστος και οι πλημμύρες στο Μεσολόγγι.

Με την έλευση της κλιματικής κρίσης η κατάσταση συνεχώς θα επιδεινώνεται και η δυναμικότητα των αντλιοστασίων χρειάζεται άμεση αναβάθμιση ώστε να παροχετεύουν πολύ περισσότερα κυβικά νερού και να  αποφεύγονται οι πλημμύρες.

Οι αιτίες των πλημμυρών στο Μεσολόγγι είναι πολλές και χρειάζεται ένας νέος σχεδιασμός αντιπλημμυρικής προστασίας, που θα λαμβάνει υπόψη του, την σημερινή αλλά και την μελλοντική δομή της πόλης, την κλιματική κρίση, την γεωμορφολογία της περιοχής, το επίπεδο της πόλης που σε πολλά σημεία είναι κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και θα βασίζεται σε υδρολογικές μελέτες που θα πρέπει να εκπονηθούν για την περιοχή.  

Κατά την γνώμη μας θα πρέπει :

1. Το  δίκτυο αντλιοστασίων και  δικτύων απορροής εξυπηρετεί το ελληνικό δημόσιο και όχι τον δήμο Μεσολογγίου, επομένως θα πρέπει και το κόστος να αναληφθεί πλήρως από το Ελληνικό Δημόσιο, όπως είχε γίνει και στην περίοδο κατά την οποία δήμαρχος ήταν ο κύριος Αντωνίου.  Αυτός πρέπει να είναι και ο πρώτος στόχος του νυν, αλλά και των επόμενων δημάρχων, για να μην πληρώνουν οι δημότες το τεράστιο κόστος ενός εγχειρήματος που δεν τους αφορά, έστω και αν έγιναν στο παρελθόν αποτυχημένες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση.

2. Κατά την διάρκεια της τελευταίας κακοκαιρίας έπεσε ένας μεγάλος όγκος βροχής (112 mm) μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Τα τρία αντλιοστάσια ομβρίων είχαν τις παρακάτω παροχετεύσεις : 

Μοτίβο              300.00  κ.μ. σε 30 ώρες ήτοι 10.000 κ.μ. /ώρα 

Γηπέδου            65.000  κ.μ. σε 10 ώρες ήτοι   6.500 κ.μ./ώρα

Γηροκομείου     40.000  κ.μ. σε 10 ώρες ήτοι   4.000 κ.μ./ώρα

Συνολικά τα τρία αντλιοστάσια λειτούργησαν παροχετεύοντας 20.500 κ.μ./ώρα. Η απόδοση αυτή υπολείπεται κατά πολύ της δυναμικότητας των αντλιοστασίων, η οποία κατά δήλωση της    ανέρχεται σε 33.000 κ.μ./ώρα. Η ΔΕΥΑΜ θεωρούσε ότι η δυναμικότητα των αντλιοστασίων έπρεπε να είναι 46.000 κ.μ./ώρα αλλά ίσως και αυτό να είναι λίγο σε συνθήκες κλιματικής κρίσης.

Ένας βασικός λόγος της υπολειτουργίας των αντλιοστασίων είναι το ότι, όταν το νερό ανεβαίνει στα αντλιοστάσια τα θερμικά πέφτουν και θα πρέπει κάποιος εργαζόμενος εν μέσω πλημμύρας να πάει για να σηκώσει τους διακόπτες, ώστε να γίνει επανεκκίνηση του συστήματος. 

Αυτό αποτελεί λάθος της μελέτης και για να αποφεύγεται, τα αντλιοστάσια λειτουργούν με μειωμένη ισχύ. Δεύτερος επομένως στόχος η αύξηση της ισχύος των αντλιοστασίων, για να μπορούν να ανταπεξέρχονται και σε συνθήκες κλιματικής κρίσης, με αντίστοιχη διεύρυνση των αγωγών απορροής ώστε να μπορούν να δέχονται τις μεγαλύτερες ποσότητες νερού.

Και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ήταν λάθος η μη εμπλοκή της ΔΕΥΑΜ στην αναβάθμιση των αντλιοστασίων και υπάρχουν ευθύνες στην τεχνική υπηρεσία του δήμου που την ανέλαβε, έκανε τα τεύχη δημοπράτησης και την τεχνική μελέτη του έργου.

3. Στην ανατολική Κλείσοβα εκβάλουν τα τέσσερα ρέματα, Αγριλίας, Αγίου Θωμά, Αγίου Συμεών και Ρήγα, καθώς και ο αύλακας της Μοτίβο και το αποστραγγιστικό του Ευηνοχωρίου, με αποτέλεσμα σε μία μικρή σχετικά και κλειστή θαλάσσια περιοχή, να χύνονται τεράστιες ποσότητες νερού που μεταφέρουν  πολλά φερτά υλικά. 

Τρίτος στόχος η εκβάθυνση του αύλακα ανατολικής Κλείσοβας και η διάνοιξη του στομίου προς τον Πατραϊκό κόλπο που ήταν κλεισμένη από τα φερτά υλικά, με αποτέλεσμα το νερό να μην φεύγει και τα αντλιοστάσια να δουλεύουν ανακυκλώνοντας συνεχώς το ίδιο νερό. 

4. Επανασχεδιασμός του αποχετευτικού δικτύου, το οποίο έχει σχεδιαστεί  το 1970 ,  δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές  συνθήκες και θα πρέπει να καλύπτει, εκτός από τις σημερινές  και τις μελλοντικές ανάγκες ανάπτυξης της πόλης. 

5. Συστηματικός καθαρισμός κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ρεμάτων και καναλιών από Δήμο και Περιφέρεια και καθαρισμός των αποστραγγιστικών καναλιών που βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές εντός της πόλης του Μεσολογγίου. Συνεχής καθαρισμός των φρεατίων και άμεση παρέμβαση του δήμου σε συγκεκριμένα σημεία που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα, όπως στο κανάλι της Μοτίβο στο σημείο που συναντά την περιφερειακή της Κλείσοβας και εκατό μέτρα νότια της γέφυρας του ρέματος της Αγριλιάς επί της οδού Ναυπάκτου, στο σημείο που εκβάλει το κανάλι στο ρέμα. Αντικατάσταση των αγωγών που λόγω της μικρής διατομής τους αδυνατούν να παροχετευόσουν τα νερά και φράζουν από φερτά υλικά πολύ εύκολα.

6. Ο μεγάλος όγκος νερού προέρχεται από τον ορεινό όγκο του Αρακύνθου. Θα πρέπει να γίνει η σχετική μελέτη για την δημιουργία τάφρου απορροής των υδάτων αυτών, ώστε να μην κατεβαίνουν προς την πόλη, να μην δημιουργούν πλημμυρικά φαινόμενα και να μην επιβαρύνουν τα αντλιοστάσια της πόλης. 

7. Δεν είναι δυνατόν σε περιοχές που κατά κανόνα πλημμυρίζουν όπως π.χ. το Αλμυράκι, Ροϊδούλα αλλά και άλλες περιοχές, να μην επιτρέπεται από την πολεοδομία η ανύψωση των κατοικιών ώστε να αποφεύγεται ο πλημμυρισμός τους. Ζητάμε την άμεση αλλαγή του πολεοδομικού κανονισμού, που θα δίνει την δυνατότητα στις περιοχές αυτές οι κατοικίες να χτίζονται τουλάχιστον ένα με δύο μέτρα πάνω από το επίπεδο του δρόμου. Ενδεχομένως αυτό το μέτρο θα πρέπει να ληφθεί για όλο τον δήμο Μεσολογγίου,  δεδομένου ότι με την κλιματική αλλαγή και το λιώσιμο των πάγων η στάθμη των θαλασσών προβλέπεται ότι σταδιακά θα ανέβει κατά πολύ και θα δημιουργεί συνεχώς σοβαρά προβλήματα.

8. Άμεση ενίσχυση της ΔΕΥΑΜ με στελεχιακό δυναμικό και μέσα, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες και άμεση ένταξή της στη ενεργειακή κοινότητα της περιφέρειας, ώστε να εξασφαλίσει  την οικονομική της επιβίωση. Η ΔΕΥΑΜ, ως καθ’ ύλην αρμόδια πρέπει να έχει λόγο στον σχεδιασμό του αποχετευτικού δικτύου.

9. Θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια για την προστασία των ακτών μας από τις πλημμύρες, ώστε να μην επαναληφθούν φαινόμενα όπως τα πρόσφατα στην Τουρλίδα και στον κάμπο του Ευηνοχωρίου από το σπάσιμο του αναχώματος και να αντιμετωπιστούν οι πολύ συχνές πλημμύρες στο Αιτωλικό που έχουν αιτία την άνοδο της στάθμης  της θάλασσας.

Δυστυχώς αφήσαμε ανεκμετάλλευτο, αντίστοιχο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τον σκοπό αυτό και τέτοιο λάθος δεν πρέπει να επαναληφθεί.

10. Άμεση δέσμευση  της πολιτείας για το τι μέλει γενέσθαι με το θέμα της γέφυράς του Ευήνου.

Απαιτούμαι την άμεση εκπόνηση μελέτης που θα διευκρινίζει κατά πόσο έπαιξαν ρόλο οι ανεξέλεγκτες αμμοληψίες από το ποτάμι, κατά την διάρκεια κατασκευής της Ιόνιας Οδού.

Επίσης θα πρέπει να εκπονηθεί άμεσα μελέτη για την ανακατασκευή της υπάρχουσας γέφυρας ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, για την κατασκευή νέας γέφυρας. Το θέμα είναι επείγον διότι τα χωριά πέραν του Ευήνου επιβαρύνονται με χρόνο και χρήμα και ουσιαστικά βρίσκονται αποκλεισμένα.

Τέλος θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή μελέτη και να ληφθούν άμεσα μέτρα, για την αποφυγή των πλημμυρών στον κάμπο των Οινιαδών που ταλαιπωρούν συνεχώς τους αγρότες μας.

Ο δήμος Μεσολογγίου θα πρέπει να αφυπνισθεί, να προβλέπει και να μην προσπαθεί να θεραπεύσει, επαιτώντας μονίμως για κρατική βοήθεια, έχοντας τον δήμο μόνιμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κάνοντας έργα μόνο με αναθέσεις που πολλαπλασιάζουν το κόστος, δημιουργούν συνθήκες αδιαφάνειας, δεν δίνουν ίσες ευκαιρίες σε όλους, και εξυπηρετούν ημέτερους.

Αν αυτά δεν γίνουν, το μέλλον του Μεσολογγίου και των δημοτών, του θα είναι η μόνιμη ταλαιπωρία  και η οικονομική αφαίμαξη από τις επαναλαμβανόμενες πλημμύρες. 


Δημοτική παράταξη «Συμμαχία για το μέλλον»

Το γραφείο τύπου

Μεσολόγγι 5/1/2022