Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020

Συνδυασμός "Για την Κοινότητα Μεσολογγίου": Τοπικά Πολεοδομικα Σχέδια, ανάγκες της πόλης, χρηματοδοτήσεις Πράσινου Ταμείου


Αύριο, Παρασκευή 10 Ιουλίου, εκπνέει η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)», που έχει αποδέκτες όλους τους Δήμους της Χώρας. Είναι πολύ σημαντικό να κατατεθεί η βούληση του Δήμου μας, αφού μας προσφέρεται απλόχερα ένα  δωρεάν εργαλείο σχεδιασμού το οποίο συνιστά το 1ο επίπεδο ενός νέου  πολεοδομικού σχεδιασμού για κάθε πόλη.  Ήδη αυτή την ώρα γίνεται δια περιφοράς δημοτικό συμβούλιο για το θέμα. Περιμένουμε εναγωνίως την απόφαση. Ο Δήμος πρέπει να κατατάξει στην απόφασή του τις Δημοτικές Ενότητες σε βαθμίδες προτεραιότητας :πολύ υψηλή, υψηλή, μέση προτεραιότητα.

 

Το Μεσολόγγι παραμένει με σχέδιο πόλης του 1989 και παρωχημένες χρήσεις, ενώ η μία και τελευταία πράξη εφαρμογής της επέκτασης (2002) ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Το αποτέλεσμα είναι πολύς κόσμος να υποφέρει χωρίς διάνοιξη δρόμων, χαράξεις, αποχετεύσεις, πεζοδρόμια, διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων, τροποποιήσεις. 

 

Όλες οι δημοτικές ενότητες του Δήμου έχουν σπουδαία χαρακτηριστικά, αφού πρόκειται για ημιαστικές περιοχές, με πολλά ιδιαίτερα στοιχεία φυσικού κάλλους.  Το ανθρώπινο στοιχείο πρέπει να αλληλεπιδράσει με τέτοιο τρόπο με το φυσικό περιβάλλον ώστε να μην επηρεαστεί η οικολογική ισορροπία και η αισθητική αξία,  της λιμνοθάλασσας μας, των ποταμών μας, των δασών μας. 

 

Τι είναι όμως και γιατί είναι τόσο σημαντικό για μια πόλη να έχει ένα τέτοιο εργαλείο; 

 

Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια καθορίζουν τις χρήσεις γης, τα νέα οικιστικά σχέδια, τη χωροθέτηση μεγάλων επενδύσεων, το χαρακτηρισμό των τοπικών δρόμων, τα τοπικά σχέδια προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και τα τοπικά σχέδια διαχείρισης καταστροφών και κινδύνων. Επίσης, αφορούν την οργάνωση των χρήσεων γης και τους γενικούς όρους δόμησης θέτοντας ταυτόχρονα περιορισμούς. Μέσα από αυτά αναδεικνύονται τα πλεονεκτήματα της πόλης. Οριοθετούνται οι περιοχές προστασίας, οι οικιστικές περιοχές, οι περιοχές παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και αναδεικνύονται οι οικονομικές δραστηριότητες που μπορούν να αναπτυχθούν στην πόλη και η κατάλληλη χωροθέτησή τους.

 

Ένα τέτοιο σχέδιο δηλαδή, δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα, όπως: Είναι δυνατή η χωροθέτηση βιομηχανιών, βιοτεχνιών σε γειτονιά, περιοχή και οικισμό με γεωργικές ή αλιευτικές δραστηριότητες; Πού πρέπει  να χτιστούν τουριστικές εγκαταστάσεις  και τι είδους  τουριστικό προϊόν θέλουμε να προωθήσουμε; Χρειαζόμαστε Τεχνολογικό πάρκο; Πού θα αναπτυχθούν οι  Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, χωρίς μεγάλο περιβαλλοντικό κόστος; Πού θα πρέπει να αναπτυχθούν και πώς τα μέσα μαζικής μεταφοράς,  οι εγκαταστάσεις αστικών υποδομών κοινής ωφέλειας, οι υπηρεσίες του Δήμου, ο ΧΥΤΥ, τα πράσινα σημεία, το καταφύγιο ζώων, οι αθλητικοί χώροι, τα κοιμητήρια; Πού θα αναπτυχθεί η τοπική αγορά και πού θα αναπτυχθεί χώρος για το παρκάρισμα των αυτοκινήτων, ελεύθεροι χώροι πρασίνου, χώροι συνάθροισης κοινού κλπ. 

 

Είναι γνωστό ότι ο τόπος μας διαθέτει αναπτυξιακές δυνατότητες αλλά ταυτόχρονα αντιμετωπίζει ποικίλα περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα (Ρύπανση λιμνοθάλασσας, ΧΥΤΑ, Ρομά, μετανάστες). Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια είναι ένα αναγκαίο εργαλείο και θα βοηθήσουν να ξεπεραστούν κάποια από αυτά. 

 

Ποιες οι προθέσεις του Δήμου μας για όλα αυτά;  Τι προτεραιότητες μπαίνουν; 

 

Είναι στην πρόθεσή του Δήμου μας να ενταχθούν σε πολεοδομικές μελέτες η Αγριλιά, τα Ταμπακαριά- Χρυσαλίδα, η περιοχή του Λιμανιού, τα δύο τμήματα της Καλλονής (ένα στην περιοχή νεκροταφείου και πίσω από το 6ο Δημοτικό Σχολείο μέχρι την Εθνική οδό;  Η περιοχής της Μάνας (πάνω από τη διώρυγα έως την Εθνική οδό), η περιοχή της Ροϊδούλας, οι Κολοκυθιές, η περιοχή του Αγίου Δημητρίου, τα Νέα Υδραγωγεία, ο Μεσόκαμπος, μήπως είναι ώρα να αποφασίσουμε σε ποιό πλαίσιο πολεοδομικού σχεδιασμού μπορούν να ενταχθούν; Ποιες χωρικές ενότητες προτάσσονται στο Μεσολόγγι; 

 

Χρηματοδοτήσεις από Πράσινο Ταμείο:

Μια άλλη πρώτης τάξεως ευκαιρία εντός καλοκαιριού για το Δήμο και την πόλη μας, είναι η δεύτερη ευκαιρία που θα δώσει η υπ᾽ἀριθμ. 7035/2-12-2020 πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου. Η πρώτη ευκαιρία χάθηκε, αφού η υποβολή των προτάσεων έληξε μετά από παράταση στις 26.6.2020 και ο Δήμος μας δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των 172 Δήμων που υπέβαλαν 197 έργα για χρηματοδότηση. Επειδή, θα ακολουθήσει μέσα στο καλοκαίρι δεύτερη ευκαιρία με τη Β΄ φάση του ίδιου Προγράμματος, ύστερα από Απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου που θα ανακοινωθεί σύντομα,  προτείνουμε να υπάρξει διαβούλευση για κατάθεση και προώθηση προτάσεων από το Δήμο μας στο Πράσινο Ταμείο. 

 

Η πρόσκληση αφορούσε: 

Μέτρο 1. Σύνθετες αστικές αναπλάσεις 2. Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο 

Και η δεύτερη πρόσκληση που αναμένεται θα έχει το ίδιο περιεχόμενο. 

Ποιες είναι οι προτεραιότητες μας; Τι έχουμε προγραμματίσει; Τι θα προτάξουμε; 

 

Στο Μέτρο 1 π.χ. διαφαίνεται μια καλή ευκαιρία να αιτηθεί ο Δήμος  την αποκατάσταση παλιών διατηρητέων κτιρίων όπως του παλιού Νοσοκομείου ή του παλιού πέτρινου Δημαρχείου, αφού ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους.

 

Επίσης απαραίτητες είναι οι παρεμβάσεις στον αστικό χώρο με συστήματα άρδευσης του πρασίνου, ανάπλαση της περιοχής της Διώρυγας που διασχίζει την πόλη σε Νέα Υδραγωγεία, Καλλονή, Ροϊδούλα. Νέες εγκαταστάσεις των αδιαμόρφωτων πλατειών της πόλης μας με φυτεύσεις,  αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού  τους και εγκατάσταση δικτύου άρδευσης έτσι ώστε να υπάρχει η πρέπουσα αισθητική και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Θα μπορούσε επίσης να ενταχθεί ο εξωραϊσμός της Συρμής που ενώνει την Κλείσοβα με την Πλώσταινα.

 

Τα προαύλια των σχολείων είναι ευκαιρία να αναμορθωθούν. Μερικά είναι εντελώς ακατάλληλα και κρύβουν πολλούς κινδύνους.

 

Υπάρχουν σίγουρα και πολλές ακόμη προτάσεις οι οποίες καλό θα ήταν να καταγραφούν, να  ιεραρχηθούν και να αναζητηθούν οι τρόποι χρηματοδότησης των μελετών και των υλοποιήσεων. Σε κάθε μέτρο μπορούν να γίνουν δύο προτάσεις επομένως χρειάζεται ιεράρχηση. 

 

Αναμένουμε διαβούλευση ώστε να υπάρξει συνεργασία για τα τόσο κορυφαία θέματα που θα συμβάλλουν στο σχεδιασμό της επόμενης μέρας. 

 

Εκ του Συνδυασμού “Για την Κοινότητα Μεσολογγίου”