Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020

Νέο Δ.Σ. στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο

Η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ι.Π. Μεσολογγίου σας ενημερώνει ότι μετά τη παραίτηση του συναδέλφου Πλάκα Σπυρίδων και την εκλογική διαδικασία που ακολούθησε, η νέα σύνθεση του συμβουλίου έχει ως εξής:

         Πρόεδρος:                          Παπαδημητρόπουλος Διονύσιος

Αντιπρόεδρος:                    Καπνίσης Αθανάσιος

Γεν. Γραμματέας:                Αντωνόπουλος Σπυρίδων

Αναπλ. Γραμματέας:           Κωστόπουλος Σπυρίδων

Ταμίας:                                Τσαπατώρης  Γεώργιος

Έφορος:                              Παπαζήσης Χρήστος

Μέλος:                                 Γκεζέπης Αντώνιος

         Μέλος:                                Κυριάκος Κων/νος

         Μέλος:                                Στογιάννης Δημήτρης