Τρίτη 21 Αυγούστου 2018

Πρόσληψη και δεύτερου δικηγόρου με πάγια έμμισθη εντολή και μάλιστα… παρ’ Αρείω Πάγω!Στο Δημοτικό Συμβούλιο, στις 20-8-2018, ελήφθη απόφαση – κατά πλειοψηφία – για την πρόσληψη ενός (1) ακόμη δικηγόρου με σχέση πάγιας έμμισθης εντολής. Ο λόγος είναι η επίκληση του μεγάλου όγκου υποθέσεων και νομικής υποστήριξης του Δήμου και των νομικών του προσώπων, παρ’ ότι ο Δήμος πέραν του ενός (1) νομικού με πάγια έμμισθη εντολή, διαθέτει και ειδικό συνεργάτη για τις νομικές του υποθέσεις, τουλάχιστον σε επίπεδο γνωματεύσεων και γνωμοδοτήσεων, όταν και όποτε αυτό απαιτείται.
Οι ιθύνοντες της Δημοτικής Αρχής – μεταξύ των άλλων – στην εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, επικαλέστηκαν και τα εξής θαυμαστά:

1.    Ο συγκεκριμένος δικηγόρος να είναι παρ’ Αρείω Πάγω με 8 χρόνια εμπειρία και
2.    Θα απασχολείται ιδιαίτερα και πρωτίστως με τα ποινικά θέματα που ανακύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων είτε των υπηρεσιακών παραγόντων, είτε των αιρετών “λειτουργών” του Δήμου και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που εποπτεύονται από το Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου.
Η παράταξή μας Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ καταψήφισε τη συγκεκριμένη πρόταση για τους παρακάτω λόγους:
-  Δεν παρίσταται καμία ανάγκη πρόσληψης – αυτή την περίοδο – και δεύτερου δικηγόρου με πάγια έμμισθη εντολή.
-  Η διάταξη που συμπεριλαμβάνεται στην εισήγηση, όπως αυτή υιοθετήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι καθαρά φωτογραφική, ανεξαρτήτως τι θα γίνει στη διαδικασία που θα δρομολογηθεί με την εν λόγω πρόσληψη.
-  Οι υποθέσεις που ενδεχομένως θα χειριστεί μπορούν να διεκπεραιωθούν από την υφιστάμενη νομική στήριξη του Δήμου.
-  Τυχόν πιστώσεις του Δήμου είναι προτιμότερο να κατευθύνονται σε προσλήψεις μόνιμου ή επί συμβάσει προσωπικού στον τομέα, π.χ. της καθαριότητας.
Όμως ο κ. Καραπάνος και η απερχόμενη Δημοτική Αρχή κάτι γνωρίζει. Και τρέχει να προκάμει, που λέει και ο λαός μας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έρχονται, οσονούπω… οι παρ’ Αρείω Πάγω να σώσουν κάποιους από τις ποινικές υποθέσεις που έχουν ανοίξει ή ενδεχομένως θα βρει μπροστά της η επόμενη Δημοτική Αρχή. Ο λογαριασμός είναι ήδη ανοικτός. Οψόμεθα…     
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
«Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»