Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

Από την Διοίκηση της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ανακοινώνεται ότι μετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών έργων Δυτικής Ελλάδος Πελοποννήσου και Νησιών Ιονίου δόθηκε η έγκριση  για την επισκευή της κεραμοσκεπής του Παλαιού Νοσοκομείου ώστε σε πρώτο στάδιο να μειωθεί η εισροή των ομβρίων υδάτων και να εκτελεστούν οι αναγκαίες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασής της.

 Στην παραπάνω κατεύθυνση κάνουμε άμεση έκκληση προς τους συνδημότες και φίλους του Παλαιού Νοσοκομείου να συμμετάσχουν στο ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ που θα δημιουργηθεί προκειμένου κάθε ειδικότητα εθελοντών (οικοδόμοι, χτίστες, ξυλουργοί, τεχνίτες κεραμοσκεπών, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί κ.α.) να συνεισφέρουν αποφασιστικά στην συντήρηση , αποκατάσταση , διάσωση του Ιστορικού κτηρίου.
Ταυτόχρονα  η Διοίκηση σας ενημερώνει ότι έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να υπάρξει έκτακτη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υγείας για την υλοποίηση του ανωτέρω σκοπού.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το  Νοσοκομείο Μεσολογγίου  στα τηλέφωνα: 2631360183 Γραφείο Διοικητή και 2631360180 Τεχνική Υπηρεσία Νοσοκομείου

                                             Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας
                                        Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»