Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

 

Από τη Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας-Ν.Μ. Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ανακοινώνεται η δημιουργία μόνιμης στέγασης του ΕΚΑΒ-τομέας Μεσολογγίου σε λυόμενη κατασκευή  της Νοσηλευτικής μας Μονάδας, η οποία διαμορφώθηκε και εξοπλίστηκε κατάλληλα.

Θεωρούμε την ανωτέρω εξέλιξη  σημαντικό βήμα στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το προσωπικό του ΕΚΑΒ- τομέα Μεσολογγίου.

 Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

 Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου