Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020

Έκτακτη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, που συγκάλεσε έκτακτα ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου Κώστας Λύρος. 

Η σύγκληση  του Οργάνου κρίθηκε απαραίτητη καθώς οι επόμενες ώρες βάσει των στοιχείων που διαθέτουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, θεωρούνται κρίσιμες για την εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων σε όλη την περιοχή του Δήμου, με κυριότερα τους ισχυρούς ανέμους και τις έντονες βροχοπτώσεις.

Όπως τόνισε ο Κώστας Λύρος, πέρα από τις παρεμβάσεις που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί, είναι απαραίτητο οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων, των υπηρεσιών και των αρχών να παραμείνουν σε άμεσο συντονισμό προς αντιμετώπιση   προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν. Επεσήμανε δε πως σε περίπτωση εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων οι πολίτες θα πρέπει να αποφύγουν μετακινήσεις, είτε βρίσκονται σε αστικές περιοχές είτε σε ορεινά διαμερίσματα, ακολουθώντας τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Στην σύσκεψη επίσης συμμετείχαν ο Δ/της της Π.Υ. Μεσολογγίου Ν. Παπαθανάσης, οι εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας, Λιμεναρχείου και Δασαρχείου Μεσολογγίου, οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου, εκπρόσωποι υπηρεσιών, Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς επίσης μέλη της Εθελοντικής Ομάδας Έρευνας Διάσωσης Μεσολογγίου.

Οι πολίτες για κάθε ενημέρωση μπορούν να απευθύνονται στον δικτυακό  σύνδεσμο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας :

 https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/kerika_fenomena_25_7_2019.pdfhttps://www.civilprotection.gr/el