Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

Άμεση λύση πριν θρηνήσουμε θύματα!

 


Είναι γνωστό ότι το Μεσολόγγι είναι μια επίπεδη πόλη και κάθε φορά μετά από έντονες καιρικές συνθήκες παρατηρούνται πλημμυρικά φαινόμενα. Η κατασκευή της Ιονίας Οδού, οι μπαζώσεις ρεμάτων και άλλες ανεξέλεγκτες ανθρωπογενείς επεμβάσεις επιτείνουν το πρόβλημα. Διαπιστώνουμε λοιπόν πόσο σημαντική και απαραίτητη είναι για την πόλη και την περιοχή η λειτουργία των υπαρχόντων αντλιοστασίων ομβρίων υδάτων.

Ως γνωστόν, εντός της πόλης λειτουργούν τρία αντλιοστάσια ομβρίων υδάτων. Συγκεκριμένα, το 1Α0 στην περιοχή της Motivo, με 4 αντλίες που διοχετεύει τα ύδατα προς την Κλείσοβα. Το 2Α0 στο Γήπεδο με 3 αντλίες, που διοχετεύει τα ύδατα προς το λιμάνι. Το 3Α0 πλησίον του Σελιβείου Γηροκομείου με 3 αντλίες, που διοχετεύει τα ύδατα προς τη λιμνοθάλασσα. Υπάρχει και ένα τέταρτο αντλιοστάσιο το οποίο δεν έχει λειτουργήσει ποτέ, στην περιοχή σφαγεία.

Μετά τις πλημμύρες του 2016, η προηγούμενη δημοτική αρχή επικαλούμενη τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, προγραμμάτισε το έργο “Συντήρηση και εκσυγχρονισμός ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ομβρίων, υποδομών από τις καταστροφικές πλημμύρες Οκτωβρίου 2016 στο Δήμο Ι. Π. Μεσολογγίου”.

Προκήρυξε με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση το έργο και στις 02/11/2018 υπογράφεται η εργολαβική σύμβαση ύψους 1.152,084,06 € (με ΦΠΑ) με την Εργοληπτική Εταιρεία με χρόνο περαίωσης του έργου την 01/05/2019, ήτοι 180 μέρες.

Από τότε μέχρι σήμερα δόθηκαν ομόφωνα στην εταιρεία που ανέλαβε το έργο 4 παρατάσεις (δύο από τη Δημοτική αρχή του κ. Καραπάνου στις 28/01/2019 και 16/07/2019 και 2 από τη Δημοτική αρχή του κ. Λύρου στις 11/11/2019 και 13/04/2020), με την τελευταία να λήγει στις 31/05/2020.

Φτάσαμε στο σημείο δηλαδή ένα έργο 6 μηνών να μην έχει τελειώσει σε 2 χρόνια.

Οι λόγοι που κατά καιρούς επικαλέστηκε η εταιρεία με την τεχνική υπηρεσία να εισηγείται και τις δημοτικές αρχές να αποφασίζουν ήταν: α) οι αντλίες λόγω της ειδικής κατασκευής δεν μπορούν να παραδοθούν νωρίτερα από τα τέλη Μαΐου 2019, β) οι υφιστάμενοι καταθλιπτικοί αγωγοί παρουσιάζουν εκτεταμένη διάβρωση και πρέπει να αντικατασταθούν, γ) ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ν. Αιτωλ/νίας η αριθ. 229/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως αναρμόδιο για τη λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας, δ) κλάπηκαν από αγνώστους τα καλώδια, ε) συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις στ) λόγω των εορτών Χριστουγέννων καθυστέρησε περαιτέρω η παράδοση των νέων καλωδίων η οποία είχε προγραμματιστεί ότι θα γινόταν σε 10 εβδομάδες, ζ) απαιτείται συνεργασία με την ΔΕΗ διότι για να ολοκληρωθούν οι εργασίες θα πρέπει να γίνει διακοπή ρεύματος και ανατροφοδότηση.

Σε όλα αυτά να σημειωθεί ότι από τον Φλεβάρη του 2020 τα τρία αντλιοστάσια δεν φαίνονται στο αυτοματοποιημένο σύστημα της ΔΕΥΑΜ. Ένα σύστημα που δείχνει σε πραγματικό χρόνο αν λειτουργούν, πόσο πετρέλαιο έχουν κλπ.

Επίσης αξίζει να αναφερθεί ότι στο συντονιστικό της πολιτικής προστασίας που έγινε πριν λίγες μέρες στον Δήμο μας ενόψει ΙΑΝΟΥ, σχολιάστηκε από υπηρεσιακό παράγοντα της ΔΕΥΑΜ το γεγονός της μη παράδοσης του έργου και τι θα γίνει στην πιθανότητα να μην λειτουργήσουν όπως πρέπει.

Τα αποτελέσματα τα είδαμε όλοι χθές. Με μια νεροποντή πλημμυρίσαμε!

Η πόλη υποφέρει από ζημιές και ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματισμοί. Υπήρξε όμως φόβος, ανασφάλεια, διακινδύνευση και πολύ περισσότερο προβληματισμός για τον χειμώνα που έρχεται.

Τα ερωτήματα που τίθενται προς κάθε υπεύθυνο είναι τα εξής:

- Για ποιο λόγο δεν λειτούργησαν χτες όλες οι αντλίες των αντλιοστασίων;

- Γιατί δεν υπήρξε η ενδεδειγμένη ετοιμότητα και επιμέλεια, αφού ήταν γνωστά τόσο τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα, όσο και τα προβλήματα λειτουργίας των αντλιοστασίων, πράγμα που πολλοί υπηρεσιακοί παράγοντες ανέφεραν κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνάντησης του Συντονιστικού Οργάνου της Πολιτικής Προστασίας με αφορμή τον ΙΑΝΟ;

-Γιατί η Δημοτική αρχή δεν ενημέρωσε έγκαιρα και με κάθε μέσο τους πολίτες, ως όφειλε, για την επικινδυνότητα της κατάστασης από την στιγμή που γνώριζε την ανεπάρκεια των αντλιοστασίων;

-Γιατί μετά την τελευταία παράταση που δόθηκε στον εργολάβο και μέχρι σήμερα δεν έχει παραδοθεί το έργο;

- Πότε η Δημοτική αρχή προβλέπει να το παραλάβει τελικά;

- Έχουν τηρηθεί όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις;

- Γιατί ένα έργο κατεπείγοντος χαρακτήρα δεν έχει ολοκληρωθεί και κλείνει πλέον δύο έτη;

- Πότε, από ποιόν και πώς θα διορθωθούν τα προβλήματα απορροής των υδάτων που προκαλούνται στην περιφέρεια της πόλης από τη δημιουργία της Ιονίας Οδού και άλλες ανεξέλεγκτες επεμβάσεις (φαινόμενα στη Ζεστή);

- Τέλος, εγγυάται η Δημοτική αρχή ότι σε επόμενες βροχοπτώσεις θα λειτουργήσουν όλα υποδειγματικά, ώστε να μην κινδυνέψει κανένας πολίτης ξανά;


Εκ του Συνδυασμού "Για την Κοινότητα Μεσολογγίου"