Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018

«Πλησιάζουν οι εκλογές…»

 Επιμένοντας στην προσφιλή ενασχόληση της δημιουργίας εντυπώσεων και μόνο, οι κ.κ. Π. Κατσούλης και Π. Καρατσόλης στην πρόσφατη ανακοίνωσή τους περί «ακριβής φτώχειας» για μια ακόμη φορά καταφεύγουν στην μέθοδο της στρέβλωσης  προκειμένου να κάνουν αισθητή την πολιτική τους παρουσία.
   Πιστεύουμε ότι γνωρίζουν από τη θητεία τους στο δήμο, ότι η δημοσίευση κάθε απόφασης μέσα στο πρόγραμμα «διαύγεια» γίνεται μόνον στην περίπτωση εξάντλησης των ελέγχων νομιμότητας. Εάν γνωρίζουν κάτι ως μη νόμιμο, ας απευθυνθούν στον Εισαγγελέα. Σε διαφορετική περίπτωση κινούνται στα όρια της συκοφαντίας.

   Το κείμενο της ανακοίνωσης που εξέδωσαν ως άλλοι «οικονομικοί εισαγγελείς»,   «ανακυκλώνει» το απόλυτο «τίποτε», και κλείνει με…τριήμερη προθεσμία. Δεν αναφέρει δε τίποτε περισσότερο, παρά την  πορεία μιας καθ’ όλα νόμιμης διαδικασίας.
   Σε ότι αφορά τα δεδομένα εταιρειών οι κ.κ. Κατσούλης και Καρατσόλης  ας απευθυνθούν για πληροφορίες στους αρμόδιους φορείς. Τον χρόνο δε που κατανάλωσαν να «ερευνούν» εταιρικές συνθέσεις, ίσως θα ήταν δημιουργικότερο να τον διαθέσουν -ως εκλεγμένοι-σε ουσιαστικές  δράσεις στήριξης των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη.
   Στα “κηρύγματα” δε “περί ηθικής ας είναι εγκρατείς. Η τοπική κοινωνία γνωρίζει καλά το «δείγμα γραφής» τους.