Κυριακή 30 Ιουνίου 2019

Εγκαίνια του εκλογικού κέντρου της Τοπικής της ΝΔ

AΓAΠHTOI MAΣ ΦIΛOI, NEOΔHMOKPATEΣ KAI OXI MONO, THN ΔEYTEPA 1 IOYΛIOY KAI ΩPA 9 M.M. ΣAΣ ΠPOΣKAΛOYME ΣTA EΓKAINIA TOY EKΛOΓIKOY KENTPOY THΣ TOΠIKHΣ THΣ NEAΣ ΔHMOKPATIAΣ ΣTO MEΣOΛOΓΓI EΠI THΣ XAPIΛAOY TPIKOYΠH 7. H ΠAPOYΣIA ΣAΣ ΘA MAΣ XAPOΠOIHΣEI.
O ΠPOEΔPOΣ KAI TA MEΛH THΣ ΔHM.T.O IEPAΣ ΠOΛEΩΣ MEΣOΛOΓΓIOY
ME EKTIMHΣH