Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021

Ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

 

Σε πρόσφατη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,  μας πληροφόρησαν ότι διατυμπανίστηκε από το Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου ότι εφάρμοσε  σύστημα γεωεντοπισμού GPS στα οχήματα του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.

Είναι μία πρόταση που είχε μελετηθεί και προταθεί από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας των υπηρεσιών του δήμου,  αλλά ως είθισται εφαρμόζεται μία  «ιδιώνυμη παραλλαγή» από την αιρετή διοίκηση του Δήμου.

Για να κατανοηθεί το μέγεθος της «παραλλαγής» θα θέλαμε να θέσουμε τα παρακάτω ενδεικτικά εύλογα ερωτήματα προς την δημοτική αρχή , ελπίζουμε όχι ρητορικά.

     - Εκτός από το δημοτικό όχημα που χρησιμοποιεί ο Δήμαρχος σε ποιο άλλο όχημα έχει εφαρμοστεί; Επομένως προς τι οι βαρύγδουπες δηλώσεις;        

      -  Θα εφαρμοστεί στα οχήματα που χρησιμοποιούν οι αιρετοί; Ακόμα και εκτός ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών και νομιμότητας κίνησης;

    - Θα εφαρμοστεί και στα δημοτικά οχήματα που χρησιμοποιούνται εκτός νόμιμου ωραρίου από εργαζομένους ΙΔΟΧ και όχι μόνο;

       -  Οι πληροφορίες από ποιόν θα συλλέγονται και από ποιόν θα αξιολογούνται; Από τα αρμόδια όργανα ή μόνο από τον Δήμαρχο;

     - Οι πληροφορίες θα αναφέρονται μόνο στο ωράριο των μόνιμων εργαζομένων (αστυνομικά μόνο μέτρα, πρόθεση της αιρετής διοίκησης;)  ή και για την εύρεση των βέλτιστων διαδρομών,  το ποσοστό κάλυψης της υπηρεσίας, της νομιμότητας των κινήσεων , την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας κ.λ.π.(όπως προτείνουν οι εργαζόμενοι;)

        -  Γραφείο κίνησης και διαχείρισης οχημάτων θα λειτουργήσει επιτέλους νόμιμα στο δήμο;

       -    Η νομιμότητα κίνησης όλων των οχημάτων (εντολές κίνησης, servis, πιστοποιήσεις κ.λ.π.), μηδενός εξαιρουμένων θα εφαρμοστεί, επιτέλους;

Ενδεικτικά κάποια από τα πολλά ερωτήματα, που θα μπορούσαν να τεθούν σε ενδεχόμενο πραγματικό διάλογο, εάν μπορούσε να πραγματοποιηθεί με την αιρετή διοίκηση του Δήμου καθώς προτάσεις έχουν επιχειρηθεί πολλάκις να τεθούν, και όχι μόνο προσχηματικά πυροτεχνήματα μόνο και μόνο για την εικόνα.

Οψόμεθα, αναμένουμε, είμαστε εδώ

Το Διοικητικό Συμβούλιο