Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022

Παραπλάνησαν το Δημοτικό Συμβούλιο για την ετήσια παραχώρηση των Δημοτικών Αλυκών Τουρλίδας!

 

Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου την 22-3-2022 ελήφθη η ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση (39/2022) που αφορά την «Έγκριση συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και Ελληνικών Αλυκών Α.Ε. για την ανάθεση λειτουργίας και εκμετάλλευσης των Αλυκών Τουρλίδας έτους 2022».

Το θέμα ήρθε προς συζήτηση αιφνιδίως από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Αλετρά – ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ – και με ευθύνη του Προέδρου του Δ.Σ., με το αιτιολογικό ότι δεν υπήρχε καμία αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Έλα όμως που το Δημοτικό Συμβούλιο και οι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι παραπλανήθηκαν στα όρια της εξαπάτησης! Συγκεκριμένα στο άρθρο 1.3.1. της συμφωνίας αναφέρεται ρητά: «Το κόστος αποκατάστασης των ζημιών στην Αλυκή Τουρλίδας συμφωνείται στο ποσόν των 35.000 ευρώ, βάσει του συνημμένου κοστολογίου, ως χρόνος δε ολοκλήρωσης των εργασιών αποκατάστασης ορίζεται, κατ’ εκτίμηση 1,5 μήνας. Εννοείται ότι ο κόστος αποκατάστασης θα καταβληθεί επιπλέον του συμφωνηθέντος εργολαβικού ανταλλάγματος».

Με δυο λόγια, ο Δήμος θα πληρώσει επιπλέον 35.000 ευρώ στις Αλυκές Α.Ε. για κόστος αποκατάστασης και μάλιστα με τη βούλα του εξαπατηθέντος Δημοτικού Συμβουλίου!!!

Επειδή αυτό που διαπράξατε δεν έχει προηγούμενο. Επειδή για πολλοστή φορά περιφρονείτε επιδεικτικά το Δήμο και τα θεσμικά του όργανα. Επειδή η παρανομία σας έχει γίνει «δευτέρα φύσις». Επειδή και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος αλλά και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι εκτεθειμένοι απέναντι στο Σώμα

ΚΑΛΕΙΣΘΕ

άμεσα να επανορθώσετε με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θεωρώ παράλληλα ότι επιβάλλεται να γίνει προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για ακύρωση της παραπάνω αυτής απόφασης καθότι δεν υπήρχε κανένα εισηγητικό κείμενο από τους παρόντες Δημοτικούς Συμβούλους.

Ξεπεράσατε κάθε προηγούμενο.

Επειδή πλέον θεωρείτε ότι έχετε “επικυριαρχία”, να είστε σίγουροι ότι σύντομα θα πέσετε στο λάκκο που σκάβετε καθημερινά με τα ίδια σας τα χέρια.   

Πάνος Παπαδόπουλος

Δημοτικός Σύμβουλος

«ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»

 

Συνημμένα: Από το σχετικό άρθρο του ιδιωτικού συμφωνητικού για την ανάθεση λειτουργίας και εκμετάλλευσης της Αλυκής Τουρλίδας Μεσολογγίου για το έτος 2022