Πέμπτη 5 Μαΐου 2022

Να δοθούν άμεσα τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόμενους του Δήμου που μας βγάζουν καθημερινά ασπροπρόσωπους!

Όπως είναι γνωστό μέρος των εργαζομένων δικαιούται την χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ). Δικαιούμενοι υπάλληλοι είναι στην καθαριότητα, σχολικές καθαρίστριες, καθαρίστριες, πράσινο, ηλεκτρολόγοι, τεχνική υπηρεσία τόσο οι μόνιμοι όσο και οι ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ. Σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν. 4735/2020 τα ΜΑΠ που δεν έχουν χορηγηθεί για κάθε έτος αποτιμώνται και αποδίδονται σε χρήμα με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου είναι σε μια αντιδικία – περίπου δύο χρόνων – δεν τα έχει αποδώσει στους εργαζόμενους για το έτος 2019 (μισό) και 2020 (ολόκληρο). Πρωτότυπο άραγε; Όχι βέβαια. Η οφειλή υπολογίζεται για το έτος 2019 στο ποσό των 35.000 ευρώ και για το 2020 στο ποσό των 20.000 ευρώ, ήτοι συνολικά 55.000 ευρώ. Ως δικαιούχοι φέρονται 156 εργαζόμενοι.

Το Σωματείο Εργαζομένων και ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου, δια του Δημάρχου και των νομικών εκπροσώπων του, οδήγησαν τη διαφορά στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και αφού διαπιστώθηκε πλέον η εμμονική συμπεριφορά του Δήμου στη μη καταβολή των νομίμως οφειλόμενων, το θέμα οδηγήθηκε στα Δικαστήρια. Μάλιστα, η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 152/21-4-2022 απόφασή της, παρέχει νομική στήριξη στο Δήμαρχο για την κατάθεση έγγραφων εξηγήσεων, καθότι σχηματίστηκε η υπ’ αριθ. Α2022/260 ποινική δικογραφία μετά την αποστολή σχετικού εγγράφου του Σ.ΕΠ.Ε. Μεσολογγίου (αριθ. πρωτ. 5128/2022).

Τα ερωτήματα προς τη Δημοτική Αρχή Μεσολογγίου είναι συγκεκριμένα:

α) Γιατί αρνείστε να προσκομίσετε αναλυτική λίστα δικαιούχων εργαζομένων για τα ΜΑΠ;

β) Γιατί δεν έχετε κάνει αποτίμηση εντός του έτους 2019 και 2020 των ΜΑΠ σε χρήμα (άρθρο 97 του Ν. 4783/2017 – ΦΕΚ 107 και άρθρο 60 του Ν. 4532/2020 ΦΕΚ 197 Α);      

γ) Γιατί δεν έχετε φέρει προς συζήτηση το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως εγγράφως έχουν ζητήσει οι εργαζόμενοι;

δ) Με αυτό τον τρόπο επιβραβεύετε ως Δημοτική Αρχή τους εργαζόμενους, κυρίως στην καθαριότητα και το πράσινο, που μας βγάζουν καθημερινά ασπροπρόσωπους;

Πολύ… ακριβοί στα πίτουρα και φτηνοί στο αλεύρι είστε και μάλιστα σε μια υπόθεση που αφενός μεν είναι χαμένη για το Δήμο, όσο και αν κωλυσιεργείτε και αφ’ ετέρου, εξακολουθείτε και βάζετε “βόμβες” στα όποια περιθώρια συνεργασίας υπάρχουν σε επίπεδο Δημοτικής Διοίκησης και εργαζομένων.

Άλλος δρόμος πλέον δεν υπάρχει, το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει άμεση απόφαση για την καταβολή των οφειλόμενων, μετά από σχετική πρωτοβουλία προς συζήτηση των Δημοτικών Συμβούλων, ώστε να καθοριστεί το ακριβές ποσό, οι δικαιούχοι και ο χρόνος καταβολής των ΜΑΠ σε χρήμα, όπως έγινε στο παρελθόν, ούτως ώστε να λάβει τέλος η όποια αντιδικία που δυναμιτίζει την εργασιακή ηρεμία.    

                               Πάνος Παπαδόπουλος

                                Δημοτικός Σύμβουλος

«ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»