Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022

Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις στο οδικό δίκτυο της Αιτωλοακαρνανίας, προϋπολογισμού 3,5 εκατ. ευρώΈνα νέο ευρύ πρόγραμμα συντηρήσεων και αποκαταστάσεων στο επαρχιακό και λοιπό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας ξεκινάει το αμέσως επόμενο διάστημα, που περιλαμβάνει την υλοποίηση άμεσων και βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων για τη βελτίωση και αποκατάσταση των φθορών και βλαβών τμημάτων του οδικού δικτύου σε σημεία συναρμογής του με οδούς αρμοδιότητας άλλων φορέων καθώς και επέμβαση για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων  και επειγουσών αναγκών για την εξασφάλιση της οδικής ασφάλειας.  

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, υπέγραψε σήμερα, Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022 τη σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου που έχει τίτλο «Συντήρηση οδοστρωμάτων και αποκαταστάσεις φθορών Επαρχιακού και λοιπού οδικού Δικτύου, στις συμβολές ή Διασταυρώσεις ή συνδέσεις οδών της ΠΕ Αιτωλ/νιας ετών 2020-2022» προϋπολογισμού 3.500.000.00 ευρώ (με ΦΠΑ) και είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της ΠΔΕ.

Οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν αφορούν κυρίως, στην άμεση αποκατάσταση χωματουργικών – τεχνικών εργασιών και οδοστρωσίας, στην αντιμετώπιση ελλείψεων της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, στην αποκατάσταση των κατεστραμμένων  μεταλλικών στηθαίων και λοιπού εξοπλισμού ασφαλείας της οδού (φρεάτια, τάφροι ομβρίων κλπ) και καθαρισμό τους εφόσον διαπιστωθεί απόφραξη αυτών, στον καθαρισμό των πρανών, ερεισμάτων , ρείθρων κλπ. Συνοπτικά, το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει εργασίες, χωματουργικών, τεχνικών έργων, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης και ασφάλειας και οποιαδήποτε άλλη εργασία προκύψει.

Οι εργασίες συντήρησης της παρούσας μελέτης αποσκοπούν αποκλειστικά στην αποκατάσταση φθορών και βλαβών του επαρχιακού δικτύου, την άρση της επικινδυνότητας και γενικότερα επιδιώκουν  την επαναφορά  του επαρχιακού οδικού δικτύου στην αρχική του κατάσταση και την βελτίωσή του και δεν τροποποιούν τα χαρακτηριστικά του.  

Σύμφωνα με την σύμβαση, η προθεσμία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι 18 μήνες.