Δευτέρα 1 Αυγούστου 2022

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

  Πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη 28/7/22, η εγκατάσταση του ηλεκτρονικού διαθλασίμετρου TOPCON KR800 στη Μονάδα μας με χαρακτηριστικά τελευταίας τεχνολογίας και υψηλής ακρίβειας μετρήσεων.    

Πλέον το  Οφθαμολογικό Ιατρείο του Κ.Υ Μεσολογγίου υποστηρίζει τις παρακάτω ενέργειες:

- Έλεγχος διαθλαστικών ανωμαλιών(μυωπίας, πρεσβυωπίας,αστιγματισμού)

- Μελέτη βυθού οφθαλμών( Σακχαρώδης διαβήτης, Αρτηριακή υπέρταση, παθήσεις ωχράς και αμφιβληστροειδούς)

- Έλεγχος καταρράκτη

- Έλεγχος γλαυκώματος

- Τονομέτρηση

- Συνταγογράφηση γυαλιών

- Βεβαίωση για συμμετοχή μαθητών σε Στρατιωτικές Σχολές

- Βεβαίωση για δίπλωμα αυτοκινήτων και χειρισμού μηχανημάτων

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν για το ραντεβού τους στο τηλεφωνικό κέντρο του Κ.Υ Μεσολογγιού (2631055625)


                                                   Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος Κ.Υ. Μεσολογγίου

                                                        Γιώργος Κ. Παπαδόπουλος