Τρίτη 27 Μαρτίου 2018

Ερωτήσεις για το Δημοτικό Συμβούλιο 27-3-2018


Α. Με το υπ. αριθ. ΥΠΕΝ/ΑΝΠΓ/13030/1145/6.3.2018 του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας προκύπτει αίτημα ανάκλησης – ακύρωσης της ΑΕΠΟ των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορρευστά εντός της περιοχής ΠΠ2 του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει η Δημοτική Αρχή και ποια ενημέρωση μπορείτε να μας κάνετε σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα και όπως αυτά παρουσιάζονται στο αιτιολογικό της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού.

 Β. Ερωτάται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εάν μέσα στις επόμενες 2-3 συνεδριάσεις πρόκειται να λειτουργήσει σύστημα ζωντανής μετάδοσης των συνεδριάσεων; Αν όχι να μας ενημερώσει εάν πρόκειται για δική του απόφαση ή απόφαση της Δημοτικής Αρχής.
Γ. Όπως όλοι γνωρίζετε στο Νεοχώρι Μεσολογγίου υπάρχει η ανάγκη διάνοιξης δρόμου παράλληλου με τον κεντρικό ώστε να ρυθμίζεται καλύτερα η κυκλοφορία και να αποτραπεί η σύντομη φθορά του πεζόδρομου. Θέλουμε να μας ενημερώσετε ποιες ενέργειες έχετε κάνει για το θέμα; Σημειώνουμε ότι η ερώτηση έχει ξανατεθεί στο παρελθόν και εκτιμούμε ότι το θέμα λιμνάζει.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Ι.Π. Μεσολογγίου
Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος

Σπυρίδων Διαμαντόπουλος