Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018

Το μακρινό της Αμερικής ταξίδιον… επισφραγίστηκε με το βοτάνισμα και την καταπολέμηση των ζιζανίων!


Δεν πρόλαβε ο κ. Δήμαρχος να επιστρέψει από το μακρινό της Αμερικής ταξίδιον και φρόντισε να επισφραγίσει την έλευσή του με την απευθείας ανάθεση 23.427 ευρώ (αριθ. απόφασης 487/21-3-2018 ΑΔΑ: ΨΦΑ8ΩΡΖ-5ΡΚ) του έργου «Καθαρισμός κοιμητηρίων Δήμου – ζιζανιοκτονία», για το οποίο έργο υπήρξε έντονη αντίδραση του συνόλου των δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης αλλά και των ανεξάρτητων συναδέλφων στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο.
Η ανάθεση έγινε φυσικά χωρίς κανέναν ενδοιασμό στον υιό επικεφαλής δημοτικής παράταξης κ. Γεώργιο Ι. Τέγα, επί της οποίας έχει κανείς να παρατηρήσει τα εξής θαυμαστά:

α) Ήταν μία και μοναδική προσφορά αυτή που κατατέθηκε και ο Δήμος δεν αναζήτησε άλλη, ενδεχομένως αποθαρρύνοντας τους όποιους ενδιαφερόμενους; Από την απόφαση ανάθεσης προκύπτει ότι υπήρξε μόνο μία προσφορά!
β) Οι εργασίες που θα εκτελεστούν για τον καθαρισμό των κοιμητηρίων είναι βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε μη φυτευμένους χώρους (12.673 ευρώ) και καταπολέμηση ζιζανίων με ζιζανιοκτόνα (6.220,80 ευρώ) χωρίς ΦΠΑ.
Τα αβίαστα ερωτήματα που προκύπτουν είναι:
-  Διαθέτει ο Δήμος χορτοκοπτικά μηχανήματα – σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες 2 τον αριθμό – και γιατί δεν χρησιμοποιούνται;
-  Γιατί ο Δήμος δεν προσλαμβάνει προσωπικό που να απασχολείται αποκλειστικά και μόνο με την καθαριότητα των νεκροταφείων και μάλιστα με πολύ μικρότερο οικονομικό κόστος απ’ ότι ετησίως ανατίθεται στον εκάστοτε εργολάβο;
Η νέα αγαστή συνεργασία, με απώτερο σκοπό, ενδεχομένως, τις επόμενες δημοτικές εκλογές, να είστε σίγουροι ότι θα πέσει στο κενό!
Μια μόνο παρατήρηση για τους κκ Καραπάνο και Τέγα: Σιγά παιδιά, σας βλέπουν και μάλιστα με γυμνό μάτι…         

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
          ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

           «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»