Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018

Παρεμβάσεις ηλεκτροφωτισμού στο ιστορικό κέντρο και τοποθέτηση οριοδεικτών στις κεντρικές οδούς της Ιερής Πόλης Μεσολογγίου από το Δήμο


   Με την τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων στον οδό Λόρδου Βύρωνος στο Μεσολόγγι, ολοκληρώθηκαν τα έργα επέκτασης – αναβάθμισης ηλεκτροφωτισμού στο ιστορικό κέντρο της Ιερής Πόλης Μεσολογγίου. Οι παρεμβάσεις αφορούν επιτοίχιο φωτισμό  που συμπεριλαμβάνει οδούς από τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος έως την οδό Χαριλάου Τρικούπη, περιλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την «Λόρδου Βύρωνος» (εναέριος φωτισμός).


   Παράλληλα, για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους του Μεσολογγίου από το Δήμο συνεχίζεται η τοποθέτηση   οριοδεικτών. Τα σημεία παρέμβασης, είναι κυρίως διασταυρώσεις κεντρικών οδών, καθώς επίσης οδικά τμήματα όπου παρατηρούνται σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα λόγω της στάθμευσης οχημάτων ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής. Όπως σημειώνει ο Αντιδήμαρχος Γ. Καραπαπάς «Τόσο η επέκταση και αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού στο ιστορικό κέντρο όσο και η τοποθέτηση οριοδεικτών, είναι απαραίτητες και άμεσα λειτουργικές παρεμβάσεις που επέβαλλαν οι συνθήκες για την αισθητική βελτίωση αλλά και την αποκατάσταση των συνθηκών καθημερινής λειτουργίας της πόλης. Πιστεύουμε ότι οι πρωτοβουλίες βρίσκονται στην σωστή κατεύθυνση, λαμβάνουν τη θετική κρίση των συμπολιτών μας». Το έργο της τοποθέτησης των οριοδεικτών ύψους 10.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από Ίδια Έσοδα του δήμου.