Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018

Ερωτήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 9/3Προς: κ. Νικόλαο Καραπάνο,
Δήμαρχο Ι.Π. Μεσολογγίου
κ. Δήμαρχε, παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:
1.   Από την επίσημη ανακοίνωση – αξιολόγηση των προσωρινών αποτελεσμάτων του πίνακα κατάταξης της πρόσκλησης με κωδικό 14.31.34.1 με τίτλο «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και περιορισμός διαρροών» του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών και περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη – τομέας Περιβάλλον» οι προτάσεις της ΔΕΥΑΜ για τα έργα «Κατασκευή τροφοδοτικού αγωγού από ΤΕΙ Μεσολογγίου έως Ραδιομέγαρο» προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ και «Ολοκλήρωση ύδρευσης Ευηνοχωρίου» προϋπολογισμού 1,6 εκατ. ευρώ, κατετάγησαν στην 77η και 88η θέση με αποτέλεσμα να τίθενται εκτός ΕΣΠΑ. Πώς σχολιάζετε την εν λόγω αρνητική εξέλιξη και τι προτίθεστε να πράξετε ως προς τα συγκεκριμένα έργα;

2.   Με την υπ’ αριθ. 53/16-2-2018 (ΑΔΑ: ΩΑΞΠΩΡΖ-ΧΒΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διατίθεται ποσό 18.000 ευρώ για τοποθέτηση μπαρών στην κεντρική οδό Λάσκαρη στο Αιτωλικό. Τι ακριβώς περιλαμβάνει η μελέτη – εάν αυτή έχει συνταχθεί – σε ποια σημεία θα τοποθετηθούν μπάρες, θα υπάρχει πλευρική τοποθέτηση και αν ναι τι θα γίνει με τη γενικότερη κυκλοφορία των οχημάτων;
3.   Με την υπ’ αριθ. 2713/21-2-2018 (ΑΔΑ: Ω35ΞΩΡΖ-4ΤΘ) απόφαση του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Καρβέλη, έγινε ανάθεση 19.400 ευρώ για το έργο «Αναβάθμιση – ανακατασκευή κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου στην Τ.Κ. Ρετσίνων» με ποσοστό έκπτωσης 3%(!) σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 89/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Τι ακριβώς περιλαμβάνει η εν λόγω μελέτη; Πώς πιστοποιείται η αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου και ειδικότερα η αντικατάσταση της κεραμοσκεπής στο συγκεκριμένο σημείο από τις έκτακτες πιστώσεις που πήρε ο Δήμος για τις φυσικές καταστροφές;
4.   Τελικά ποιο είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς στον χώρο που στεγάζονταν το κατάστημα πλησίον των δημοτικών αλυκών Τουρλίδας; Ανήκει στο Δήμο, στην Κτηματική, στην ΕΤΑΔ; Ποιος ο ρόλος των εκκαθαριστών στη συγκεκριμένη υπόθεση και τι νομικές ενέργειες βρίσκονται σε εξέλιξη;

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Συνδυασμού
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»
Π. Παπαδόπουλος

Δ. Κοκοτός