Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019

Ερωτήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο 28/1/2019


1) To Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης προχώρησε σε μία δράση για την Τηλεοπτική Καθολική Κάλυψη με προθεσμίες που έληγαν το Νοέμβρη του 2018. Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου κατέθεσε κάποια πρόταση για το θέμα; (επισυνάπτεται ο σχετικός σύνδεσμος)


2) Με βάση δήλωσή σας κ. Δήμαρχε, σε προηγούμενο συμβούλιο, σήμερα θα ήταν μαζί μας ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Βίτσας προκειμένου να συζητήσει μαζί μας και να μας ενημερώσει για το θέμα των μεταναστών στην πόλη μας. Τι ακριβώς συμβαίνει με το θέμα;


Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Κων/νος Γιαννόπουλος
Σπύρος Διαμαντόπουλος