Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης


   Η διάσωση και αναβάθμιση του οικοσυστήματος της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας για το Δήμο. Το ζήτημα τέθηκε από το Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Νίκο Καραπάνο κατά την πρόσφατη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπο Κασίμη, όπου αναφέρθηκαν τα προβλήματα που έχει προκαλέσει στον προστατευόμενο υγροβιότοπο εδώ και δεκαετίες η ανθρώπινη παρέμβαση.

   Στο υπόμνημα που παρέδωσε ο Νίκος Καραπάνος στον κ. Κασίμη, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «…Με την υλοποίηση των έργων θα αντιμετωπιστούν χρονίζοντα προβλήματα της λιμνοθάλασσας έχοντας εκτός από την αλιεία και  άμεσο αντίκτυπο τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στη ζωή των κατοίκων».
    Σε συνέχεια του διαλόγου, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου εξέδωσε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας και ειδικότερα στο έργο «Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και καθεστώτα αντιστάθμισης στο πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων- Δράση : Έργα για την προστασία και αποκατάσταση οικοσυστημάτων λιμνοθαλασσών, στο πλαίσιο βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων». Μετά το «άνοιγμα» της Πρόσκλησης, ο Δήμος Ιεράς Μεσολογγίου θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες υποβολής των προτάσεών του οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στο Υπόμνημα το οποίο κατατέθηκε στο Γενικό Γραμματέα. Παράλληλα, θα προετοιμασθεί η αναγκαία ωρίμανση μελετών για την υποβολή ενός ακόμη έργου που αφορά την Περιβαλλοντική αναβάθμιση και αποκατάσταση της Ανατολικής Κλείσοβας στο πλαίσιο της παρούσας Πρόκλησης.