Πέμπτη 23 Μαΐου 2019

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ


Από την  Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας     Ν.Μ. Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»  ανακοινώνεται η πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων εποχικού προσωπικού για τις ανάγκες καθαριότητας στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου , μετά από σχετική  έγκριση της υπ’ αριθμ. 4064/24.04.2019 ΣΟΧ 1/2019 από το ΑΣΕΠ.
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι  31/12/2019 με δυνατότητα παράτασης από το Νοσοκομείο μέχρι 2 χρόνια  από την υπογραφή της σύμβασης.
 Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων αρχίζει την 29/05/2019 και λήγει 7/06/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι – νες μπορούν να απευθύνονται στο Νοσοκομείο και στο τηλ. 2631360110 Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

                                 Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας
                              Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»