Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020

Εκδόθηκε η δημόσια πρόσκληση για την χρηματοδότηση έργων φυσικού αερίου στη Δυτική Ελλάδα

Με απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης σήμερα Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020 ανοίγει ο δρόμος για την έλευση του φυσικού αερίου σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Συγκεκριμένα, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» εκδόθηκε η δημόσια πρόσκληση μέσω της οποίας η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΔΑ) ΑΕ έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στην υποβολή προτάσεων, προκειμένου τα απαιτούμενα έργα να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν.

Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 41 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 12 εκατ. ευρώ είναι εξασφαλισμένα από το Ε.Π «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», ενώ σε 7.475.000 ευρώ ανέρχεται η δημόσια δαπάνη που θα χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

Στην πρόσκληση με τίτλο  «Ανάπτυξη δικτύων Φυσικού Αερίου χαμηλής και μέσης πίεσης»,  προβλέπεται η ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τα οποία θα τροφοδοτούνται με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (ΥΦΑ/LNG). Στο πλαίσιο του σχεδιασμού θα κατασκευαστούν δεξαμενές αποθήκευσης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, εγκαταστάσεις αεριοποίησης ΥΦΑ σε φυσικό αέριο και εγκατάσταση δένδρων διανομής, επεκτάσεων και παροχών.

«Κάνουμε πράξεις τις δεσμεύσεις μας, τηρούμε τα χρονοδιαγράμματα, προχωράμε στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου που αλλάζει το ενεργειακό τοπίο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την  ανταγωνιστικότητά της. Προχωράμε με σχέδιο και μεθοδικότητα στην επίτευξη του στόχου που δεν είναι άλλος από την υλοποίηση του έργου εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Αυτή η μάχη με το χρόνο μας θέλει ενωμένους»  δήλωσε ο Περιφερειάρχης και πρόσθεσε ότι παράλληλα η Περιφέρεια παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και σε σχέση με  το επικαιροποιημένο σχέδιο ανάπτυξης της ΔΕΣΦΑ, που προβλέπει την κατασκευή αγωγού υψηλής πίεσης προς την Πάτρα. 

Υπενθυμίζεται ότι με βάση το διευρυμένο σχέδιο της ΔΕΔΑ προβλέπονται 9.662 συνδέσεις για οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς χρήστες στη Δυτική Ελλάδα. Με την υλοποίηση του έργου θα δοθεί η δυνατότητα στους καταναλωτές να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα ενεργειακό προϊόν που είναι σαφώς φιλικότερο προς το περιβάλλον, οικονομικότερο σε σύγκριση με τα ανταγωνιστικά σε αυτό καύσιμα και με μεγαλύτερο βαθμό ενεργειακής απόδοσης. Παράλληλα θα δοθεί δυνατότητα σύνδεσης με φυσικό αέριο και σε αρκετά δημόσια και δημοτικά κτίρια καλύπτοντας και τις δικές τους αυξημένες ενεργειακές ανάγκες.