Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «Δήμος για τα παιδιά μας» ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 28/8/2020

 

   1)   Πέρασαν σχεδόν δύο μήνες, μετά την πραγματοποίηση του έκτακτου δημοτικού συμβουλίου, που είχαμε προκαλέσει ως αντιπολίτευση, για το μεταναστευτικό ζήτημα στην πόλη μας. Αποφασίστηκε τότε ομόφωνα και ο κύριος Λύρος δεσμεύτηκε γι’αυτό, ότι θα συγκαλούσε άμεσα την διαπαραταξιακή επιτροπή του Δήμου μας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το θέμα αυτό. Αντί αυτού, προτιμάτε να στέλνετε επιστολές στον αρμόδιο Υπουργό για ραντεβού, το οποίο παραδέχεστε ότι δεν πραγματοποιείται ποτέ!

     Ισχύει ότι αύριο έχετε καλέσει τους βουλευτές του Νομού μας στο γραφείο σας για το συγκεκριμένο θέμα, απουσία της αντιπολίτευσης?

     Γιατί θεσμικά εκτρέπεστε αγνοώντας τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου? Γιατί πιστεύετε ότι μόνος σας θα τα καταφέρετε ενώ άλλα δείχνουν τα γεγονότα? Μήπως ετοιμάζετε κάποια νέα φιέστα επί τούτου? (ερώτηση του επικεφαλής του συνδυασμού κ Νικόλαου Καραπανου) 

   2) Κύριε Δήμαρχε, οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν στείλει τις ειδοποιήσεις για την καταβολή των τελών κοινόχρηστων χώρων έτους 2020 στους ενδιαφερόμενους, μειωμένο επιμερίζοντας το ετήσιο κόστος κατά 72 ημέρες. (δηλαδή κάποιος που διατηρεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην πλατεία του Μεσολογγίου και πληρώνει το ποσό των 2.400 ευρώ ετησίως, για το έτος 2020 θα πληρώσει 2.000 ευρώ).

      Γνωρίζουμε ότι οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι αυτές που επλήγησαν περισσότερο στην υγειονομική κρίση. Ο συνδυασμός μας κύριε Δήμαρχε, σε πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο, πρότεινε μια σειρά μέτρων για τον περιορισμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού, για μικρές επιχειρήσεις και καταστήματα εστίασης. Ένα από τα μέτρα αυτά ήταν, η απαλλαγή τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων σε επιχειρήσεις που διέκοψαν την λειτουργία τους, σύμφωνα με τον αντίστοιχο ΚΑΔ που αναφέρονται στη λίστα της απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών. Εξάλλου ο Δήμος μας χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 300.000 ευρώ για τον σκοπό αυτό.

     Θεωρούμε ότι είναι πολύ λίγη η μείωση του επιμερισμού των 72 ημερών από το τέλος κοινόχρηστων που επιβλήθηκε. Δεν βοηθάμε έτσι τις επιχειρήσεις, δεν τις δίνουμε μια ανάσα για να μπορέσουν «να σταθούν ξανά στα πόδια τους». Σε άλλους δήμους, το ετήσιο κόστος χρέωσης κοινόχρηστων χώρων μειώθηκε κατά 50%.

   Ερωτάσθε λοιπόν αν προτίθεσθε να κάνετε κάτι ανάλογο και εσείς? Αποδεχθείτε την πρότασή μας και επαναφέρετε το θέμα στην οικονομική επιτροπή του δήμου ή στο δημοτικό συμβούλιο.

(ερώτηση του δημοτικού συμβούλου κ. Σπυρίδων Καρβελη) 

   3) Κύριε Πρόεδρε του δημοτικού συμβουλίου, όπως ενημερωθήκαμε με το υπ’αριθ. πρωτοκόλλου 13140 στις 23/7/2020 έγγραφο από το γραφείο Δημάρχου και όχι από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου, έγινε αντικατάσταση της Διευθύντριας στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Θα θέλαμε να ενημερώσει το Δημοτικό συμβούλιο η δημοτική πλειοψηφία:

 α) Γιατί δεν μνημονεύετε στην απόφαση αντικατάστασης, τους λόγους απομάκρυνσης της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία είχε τοποθετηθεί με απόφαση του Υπηρεσιακού συμβουλίου, μνημονεύοντας γενικώς και αορίστως, επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών?

 β) Όπως γνωρίζετε, η αντικατάσταση των Προϊσταμένων Διεύθυνσης, όταν παραιτούνται ή μετακινούνται σύμφωνα με τον δημοτικό ή υπαλληλικό κώδικα, γίνεται από τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης. Στην συγκεκριμένη μονομερή και ατεκμηρίωτη απόφαση του Δημάρχου, ορίστηκε ως Διευθυντής υπάλληλος και όχι προϊστάμενος της οικείας διεύθυνσης.

  γ) Επιπλέον, πληροφορούμαστε και ελπίζουμε ότι είναι ψεύδος και παραπληροφόρηση, πως για την μερική νομιμοποίηση της παράνομης απόφασης του Δημάρχου, ζητείται η παραίτηση από την πρόθεσή τους να τοποθετηθούν Προϊστάμενοι Διεύθυνσης με ημερομηνία προγενέστερη της τοποθέτησης του νέου Διευθυντή, των προϊσταμένων της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών, που σύμφωνα με τον νόμο μπορούσαν να τοποθετηθούν επικεφαλής της Διεύθυνσης, ώστε να χρησιμοποιηθούν οι παραιτήσεις στην ενδεχόμενη ένσταση που θα υποβάλλει, η νόμιμη και από υπηρεσιακό συμβούλιο τοποθετημένη Διευθύντρια, στην συγκεκριμένη απόφαση του Δημάρχου. (ερώτηση του δημοτικού συμβούλου κ. Γεώργιου Καραπαπα)