Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020

Test για Covid 19 στο ΚΑΠΗ του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

                       

Το Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ανακοινώνει τη διεξαγωγή προληπτικού δειγματοληπτικού ελέγχου COVID 19  από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ) του ΕΟΔΥ - υπό την εποπτεία της Τοπικής Ομάδας Υγείας Μεσολογγίου (ΤΟΜΥ) - στο χώρο του Κ.Α.Π.Η κάθε Τρίτη από τις 9.00 π.μ έως τις 13.00 μ.μ, με ημέρα έναρξης την 17η Νοέμβρη 2020.

   Προτεραιότητα θα δίνεται σε ηλικιωμένους επισκέπτες του ΚΑΠΗ και σε πολίτες ηλικίας μεγαλύτερης των 60 ετών.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: Μαρία Ι. Κάκου 26310 24660, 6947 945859