Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021

Επιστολή – Απάντηση επί του δημοσιευθέντος εγγράφου του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου περί της δημιουργίας Επιχειρηματικού Πάρκου στην Ι.Π. Μεσολογγίου

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Παναγιώτης Τσιχριτζής απέστειλε  επιστολή, της οποίας το περιεχόμενο σας κοινοποιούμε, ως απάντηση επί του από 22.12.2021 εγγράφου του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου για τη δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου εντός των ορίων του Δήμου Μεσολογγίου:

   Προς τον Πρόεδρο και το Δ.Σ.

Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου

                                                Ι.Π. Μεσολογγίου                                                 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Αγαπητέ Ντίνο,

Αποτέλεσε ιδιαίτερα δυσάρεστη έκπληξη το περιεχόμενο της επιστολής σου από 22.12.2021, η οποία πρώτα δόθηκε στη δημοσιότητα και εν συνεχεία παραλάβαμε. Η επιστολή αυτή αποτελεί κείμενο άδικης κριτικής και σχολίων εκτός πραγματικότητας που αλλοιώνουν τα στοιχεία και κυρίως την πραγματική αξία του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων στη Δυτική Ελλάδα. Ταυτόχρονα δε δημιουργεί ερωτηματικά εάν παρεβρεθήκαμε στην ίδια εκδήλωση της 20ης. 12.2021 στη Συνεδριακή Αίθουσα του Επιμελητηρίου στο Αγρίνιο όπου παρουσιάστηκε ένα φιλόδοξο και ταυτόχρονα πλήρες και ρεαλιστικό σχέδιο που εκπονήθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και παρουσιάστηκε από τον Μανώλη Μπαλτά, Διευθύνοντα  Σύμβουλο της ReDePlan AE Consultants, μελετητή του Περιφερειακού Σχεδίου, ο οποίος και προέβη σε αναλυτική παρουσίαση όλων των δεδομένων και προτάσεων της μελέτης, ειδικά  για την Αιτωλοακαρνανία.

Με πολύ σεβασμό στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, στην ιστορία της και τους πολίτες της, επιθυμώ, με την παρούσα, να απευθυνθώ  δημόσια στους πολίτες της περιοχής για να αποκαταστήσω την αλήθεια για τις προβλέψεις του Περιφερειακού Σχεδίου σχετικά με το Μεσολόγγι. Να αναφερθώ ειδικότερα και συγκεκριμένα στην άτυχη στιγμή σου και στα στοιχεία της ανακοίνωσής σου που, άθελά σου, μόνο σύγχυση και κακή υπηρεσία προσφέρουν στον σημαντικό και σπουδαίο για την τοπική οικονομία,  χώρο του εμπορίου και της βιομηχανίας, προσβάλλοντας δυστυχώς και με άκομψο τρόπο,  την υπόσταση και συμβολή του στην τοπική ανάπτυξη. 

Προς αποκατάσταση της αλήθειας που μόνο αυτήν έχει ανάγκη η επιχειρηματικότητα, ανεξάρτητα από πολιτικές, προσωπικές ή άλλες, προθέσεις ενημερώνουμε τους συναδέλφους και την κοινή γνώμη του Μεσολογγίου και της Αιτωλοακαρνανίας για τα κάτωθι:

- Προσφεύγοντας στην θαυμάσια και κυρίως χρήσιμη δουλειά - μελέτη που δρομολόγησε και ολοκλήρωσε ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης και πιο συγκεκριμένα στα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τους μελετητές, διαπιστώνουμε ότι για τη σύνταξη του Περιφερειακού Σχεδίου διερευνήθηκαν 70 περιοχές στην Δυτική Ελλάδα. 

- Οι περιοχές αυτές εντοπίστηκαν από τους μελετητές με βάση τους θεσμοθετημένους χωροταξικούς χάρτες ή βάσει κριτηρίων του νόμου ή υποδείχθηκαν από τους τοπικούς φορείς. Στο πλαίσιο της μελέτης αξιολογήθηκαν και όλες οι προτάσεις που υπεβλήθησαν κατά τη διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε με τους θεσμούς προτεραιότητας, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου, ο οποίος κληθείς, εγγράφως, να υποδείξει προτάσεις και περιοχές, έλαβε γνώση των προτάσεων της μελέτης πριν την ολοκλήρωση και επίσημη υποβολή της στην Περιφέρεια από τους μελετητές.  

- Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα που παρουσιάστηκε στην εκδήλωση του Αγρινίου είκοσι τέσσερις (24) περιοχές βρίσκονται στην Αιτωλοακαρνανία και πέντε (5)  εξ αυτών στο Δήμο  Ι.Π. Μεσολογγίου εκ των οποίων  τρεις (3) στο Μεσολόγγι, ενώ στο πλαίσιο της μελέτης έγινε αναλυτική αναφορά στην περιοχή ΝΑΒΙΠΕ και την ανάγκη ανάπτυξης της με βάση τη δυναμική του υποδοχέα.

- Όπως αναλυτικά και με έμφαση εξήγησαν οι μελετητές, οι περιοχές Προτεραιότητας που τελικώς προκριθήκαν, προέκυψαν με την εφαρμογή αυστηρών θεσμικών και  επιστημονικών κριτηρίων, κυρίως χωροθετικών κατά την κείμενη νομοθεσία, καθώς και κριτηρίων βιωσιμότητας, κατά την τρέχουσα πρακτική αξιολόγησης περιοχών που προορίζονται για Επιχειρηματικά Πάρκα.

- Στο πλαίσιο αυτό, οι εκτάσεις που εντοπίστηκαν στην έρευνα – μελέτη για την περιοχή του Μεσολογγίου, ενώ δεν αποκλείστηκαν για την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου, ταυτόχρονα δεν είχαν και δεν εκπληρώνουν τα αναγκαία κριτήρια για να προταθούν ως περιοχές Προτεραιότητας.

- Παρόλα αυτά, κατά ρητή αναφορά της μελέτης και της παρουσίασης που βρίσκεται ήδη στο δημόσιο χώρο και είναι στη διάθεση οποιουδήποτε «Το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης δεν αποτελεί απαράβατο δόγμα. Η πλήρης ανάπτυξη και υλοποίηση του αντικειμενικά θα παρακολουθήσει τη δυναμική, το ενδιαφέρον και τις χωρικές ανάγκες της αγοράς και των επιχειρήσεων. Οι ανάγκες αυτές θα καθορίσουν και τις τελικές προτεραιότητες στη περίοδο αναφοράς της μελέτης (2022-2042).» Αυτό σημαίνει ότι η μελέτη είναι πλαίσιο κατευθύνσεων και εργαλείο αξιολόγησης, με σκοπό να αξιοποιήσει ισχύουσες ή μελλοντικές επενδυτικές ευκαιρίες και οι προτεραιότητες για το που θα αναπτυχθούν Επιχειρηματικά Πάρκα θα δοθούν στη πραγματική οικονομία από την αγορά και τις επιχειρήσεις.   

- Με βάση αυτό και παρακολουθώντας τις οδηγίες των μελετητών και τις κατευθύνσεις του Περιφερειάρχη που με τόση έμφαση διατυπώθηκαν στην εκδήλωση της 20ης/12/2021, το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, του πιο σημαντικού θεσμού της επιχειρηματικότητας της περιοχής, είναι έτοιμο και θα υποστηρίξει, με κάθε μέσο και κάθε τρόπο,  την ανάπτυξη ενός Επιχειρηματικού Πάρκου στην περιοχή του Μεσολογγίου. Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η γνωστοποίηση συγκεκριμένης περιοχής, με τα κατάλληλα χωροθετικά χαρακτηριστικά που αυτή διαθέτει ή μπορεί να λάβει, όπως θα μας υποδειχθεί από το Δήμο Μεσολογγίου και τους λοιπούς τοπικούς φορείς. Η εν λόγω περιοχή θα πρέπει να εκπληρώνει τα απαιτούμενα κριτήρια οικονομικής ανταποδοτικότητας, όπως επιβάλλεται για βιώσιμες επενδύσεις Επιχειρηματικών Πάρκων, στα οποία σχεδιάζεται να εγκατασταθούν και να αναπτυχθούν, σε συνθήκες λειτουργικής επάρκειας, επιχειρήσεις της βιομηχανίας της εφοδιαστικής αλυσίδας και του τριτογενούς τομέα. 

- Αυτή την υπόσχεση θα εκπληρώσει το Επιμελητήριο στο μέγιστο δυνατό βαθμό, εφόσον του  δοθούν οι ευκαιρίες και δημιουργηθούν οι δυνατότητες που μόνο οι τοπικοί φορείς μπορούν με επιμέλεια να προετοιμάσουν, όπως έγινε στο Αγρίνιο από τον Δήμαρχο Γιώργο Παπαναστασίου, αλλά και σε όλες τις περιοχές του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης της Δυτικής Ελλάδας. 


  Με εκτίμηση, 

   Ο Πρόεδρος

    Παναγιώτης Α. Τσιχριτζής