Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022

Δημοτική παράταξη "Συμμαχία για το μέλλον" : Γιατί δεν συμμετέχουμε στις επιτροπές του Δήμου

Δημοσιεύθηκε η  καθαρογραμμένη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) η οποία καταρρίπτει πλήρως  τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς περί δήθεν σύννομης νομοθέτησης του τέως υπουργού Εσωτερικών, κ. Θεοδωρικάκου, που υιοθέτησαν και οι διάδοχοί του κκ Πέτσας και Βορίδης.  Ως εκ τούτου, οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από 1η Δεκεμβρίου 2022 κρίνονται άκυρες.

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας,  με συντριπτική πλειοψηφία 19, έναντι 2 έκρινε ότι οι διατάξεις του νόμου 4623/2019 οι οποίες καταργούσαν τις αρμοδιότητες του εκλεγμένου Δημοτικού Συμβουλίου και τις μεταβίβαζαν στην Οικονομική επιτροπή και την Επιτροπή ποιότητας Ζωής είναι παράνομές και αντισυνταγματικές. 

Να υπενθυμίσουμε ότι με τις διατάξεις του τέως υπουργού Εσωτερικών, κ. Θεοδωρικάκου, στην Οικονομική Επιτροπή είχαν μεταφερθεί αρμοδιότητες όπως η απόφαση επί του ετήσιου προγράμματος προσλήψεων προσωπικού κάθε κατηγορίας, η τροποποίηση έως 5% του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, η διαγραφή χρεών οφειλετών του Δήμου, η απευθείας ανάθεση δημοσίων συμβάσεων σε νομικά πρόσωπα και δημοτικές επιχειρήσεις κατά το άρθρο 12 του Ν. 4412/2016, η χρηματοδότηση των κοινωφελών επιχειρήσεων, η έγκριση των προϋπολογισμών των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου κ.ά. δίνοντας την απόλυτη εξουσία στην παράταξη του δημάρχου, αλλοιώνοντας  το εκλογικό αποτέλεσμα. 

Η αντισυνταγματικότητα, λοιπόν, των διατάξεων Θεοδωρικάκου έγκειται στο γεγονός ότι «η νομοθετική μεταβολή έλαβε χώρα αμέσως μετά τη διεξαγωγή των εκλογών και μάλιστα σε χρόνο κατά τον οποίο είχαν ήδη εξαχθεί τα εκλογικά αποτελέσματα» και με αυτόν τρόπο «μεταβλήθηκε εκ των υστέρων το πλαίσιο ασκήσεως του κατοχυρούμενου στο Σύνταγμα δικαιώματος εκλογής των αρχών των ΟΤΑ», αναφέρει η καθαρογραμμένη απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ. 

Υπογραμμίζει, μάλιστα, ότι «κατά τον χρόνο ψηφίσεως των σχετικών διατάξεων, δεν είχε δοκιμασθεί στην πράξη η εφαρμογή του συστήματος της απλής αναλογικής που εισήχθη με τον ν. 4555/2018 στη  διοίκηση των δήμων, προκειμένου να δικαιολογείται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, αναγόμενους στην ομαλή λειτουργία αυτών, η τόσο σοβαρή και έντονη επέμβαση του νομοθέτη στη θέληση των εκλογέων, με την εφαρμογή των επίδικων ρυθμίσεων και κατά την τρέχουσα δημοτική περίοδο».

«Για τους λόγους αυτούς, οι προαναφερθείσες ρυθμίσεις, καθ’ ό μέρος καταλαμβάνουν τη δημοτική περίοδο που διανύεται μετά τις εκλογές που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου και 2 Ιουνίου 2019, έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις των άρθρων 5 (παρ. 1), 52 και 102 (παρ. 2) του Συντάγματος», αναφέρεται στην καθαρογραμμένη απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ.

Για την δε ισχύ της απόφασης, η Ολομέλεια του ΣτΕ ορίζει ως «χρόνο ενάρξεως των αποτελεσμάτων της ακυρώσεως, την προηγουμένη της δημοσιεύσεως της παρούσας αποφάσεως». 

Η ημέρα δημοσίευσης της απόφασης είναι η 2α Δεκεμβρίου, άρα η απόφαση έχει ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου 2022!

Για τους παραπάνω λόγους οι εκπρόσωποι της παράταξής μας, δεν συμμετέχουν από την 1η Δεκεμβρίου 2022 στις ως άνω επιτροπές. 


Δημοτική παράταξη «Συμμαχία για το μέλλον»

Μεσολόγγι 29/12/2022