Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017

Μετάθεση διοργάνωσης της 2ης Αναπτυξιακής Έκθεσης Υπηρεσιών και Προϊόντων   Με ομόφωνη απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού, μεταθέτει την ημερομηνία έναρξης της 2ης Αναπτυξιακής Έκθεσης Υπηρεσιών και Προϊόντων Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου για το πρώτο 15μερο του Σεπτεμβρίου 2017.

Οι λόγοι που υποδεικνύουν την μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης και διεξαγωγής της έκθεσης αφορούν:

   Α) Την απαραίτητη ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων για την κάλυψη των αναγκών. Σύμφωνα με την εισήγηση του εντεταλμένου Μηχανικού της κατασκευάστριας εταιρείας, τέθηκαν σοβαρά τεχνικά ζητήματα σχετικά με την διαδικασία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας έως την -αρχικά -προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης της έκθεσης και ειδικότερα η αίτηση για ν. 6 παροχή στον ΔΕΔΔΗΕ για την περιοχή του λιμένα Μεσολογγίου.

   Β) Για την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών πυρασφάλειας και κλιματισμού, σύμφωνα με σχετική εισήγηση της κατασκευάστριας εταιρείας.

   Η διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου, των υποστηρικτών και των 75 και πλέον - έως σήμερα - εκθετών, αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Κάθε άλλη ερμηνεία ή προσπάθεια εξυπηρέτησης μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων, προκαλεί μόνο ζημία στην συλλογική προσπάθεια Δήμου και φορέων για την ανάπτυξη της περιοχής.

Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού


Αναστάσιος Σκαρμούτσος