Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017

Αποχώρηση του Δημάρχου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου από την Γενική Συνέλευση της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.»
   Την αποχώρησή τους από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» κοινοποίησαν εγγράφως ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Νίκος Καραπάνος και ο Αντιδήμαρχος Δήμου Πύδνας Κολινδρού Χριστόφορος Πορφυρίδης, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επικείμενη απόφαση ένταξής της στο Υπερ-Ταμείο, χωρίς καμία διασφάλιση της εκπροσώπησης των Δήμων – Μετόχων στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

   Σημειώνεται πως από την 25η Μαΐου 2017, το Δημοτικό Συμβούλιο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου κατόπιν εισήγησης του Δημάρχου, έλαβε ομόφωνη απόφαση όπου ζητείται:
«Α.      Να μεταβιβασθούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στις Τοπικές κοινωνίες,  όλες οι Δημόσιες εκτάσεις που κατέχει σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο και έχουν παραχωρηθεί προς εκμετάλλευση στην «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.».
Β.         Ούτε συζήτηση σχετικά με τη πώληση ποσοστού της υπάρχουσας μορφής της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας και της μεταβολής του ποσοστού των μετόχων που το επιθυμούν.
Γ.         Η Αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου δεν θα δεχθεί καμία μεταβολή στο ποσοστό που κατέχει αλλά να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για διασφάλιση αυτού.
Δ.         Να διασφαλισθεί η συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πιο συγκεκριμένα η συμμετοχή του Δημάρχου Μεσολογγίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, ως εκπροσώπου του Δήμου που βρίσκεται η μεγαλύτερη αλυκή, ex officio στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», όπως ισχύει ως σήμερα.
Ε.         Η διασφάλιση των θέσεων εργασίας και η μετατροπή των συμβάσεων των εργαζομένων από ΙΔΑΧ σε θέσεις μονίμου προσωπικού».

Ταυτόχρονα, ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου θα επιδιώξει συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών για την κατάθεση διαμαρτυρίας αλλά και των θέσεων σχετικά με την επιχειρούμενη ένταξη της εταιρείας στο Υπερ-ταμείο.