Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017

Συνεδρίαση του Δημοτικού ΣυμβουλίουΣυνεδριάζει αύριο Τρίτη 4-7-2017 και ώρα 17.30 στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας το Δημοτικό Συμβούλιο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου , για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


1.         Έγκριση μελέτης Βιωσιμότητας της Αναπτυξιακής Εταιρείας Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. –Δημοτικός Σύμβουλος).
2.         Έγκριση οικονομικών καταστάσεων των εταιρικών χρήσεων 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016 της Αναπτυξιακής Εταιρείας Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. –Δημοτικός Σύμβουλος).
3.         Έγκριση  αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Εταιρείας Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Μπουσμπουρέλης Δημ. –Δημοτικός Σύμβουλος).
4.         Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α. Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
5.         Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με έγκριση θερινών δρομολογίων του ΚΤΕΛ αστικών γραμμών Ι.Π Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
6.         Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ‘‘Αποπεράτωση οδού Λάσκαρη’’ (εισηγητής κ. Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
7.         Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Αποχέτευση λυμάτων Κατοχής” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
8.         Έγκριση μετακίνησης κ.κ. Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
9.         Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
(Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα για το 1ο, 2ο & 3ο θέμα της Η.Δ.).

Ο Πρόεδρος


Αγαθάγγελος Κότσαλος