Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018

Δεν απαντά ο κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος


   Η βελτίωση των υποδομών και παροχών Υγείας στους πολίτες είναι αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας και κάθε διοίκησης νοσηλευτικού ιδρύματος.  Η  άμεση ωστόσο ανταπόκριση του κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλου στην χθεσινή μας τοποθέτηση, δεν περιλαμβάνει απαντήσεις στα ερωτήματα που του τέθηκαν  δημόσια.

  Είναι γεγονός πως η θεωρία απέχει πολύ από την πρακτική εφαρμογή της. Ειδικά δε όταν προηγούμενες -και ανέξοδες ομολογουμένως- αντιπολιτευτικές αντιλήψεις έχουν αντικατασταθεί πλέον από θέσεις που επιβάλλουν «σιγή ιχθύος».
   Σε κάθε περίπτωση αναφορικά με το πρόσφατο αναπτυξιακό συνέδριο της Πάτρας, ο Δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι νομικών προσώπων ήταν παρόντες με δημόσιες τοποθετήσεις, επίδοση εισηγήσεων στους αρμόδιους Υπουργούς της κυβέρνησης αλλά και αλλεπάλληλες συναντήσεις για θέματα που αφορούν το Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου συνολικά.

   Ο κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος, πέρα από την θέση του Διοικητή είναι και Δημοτικός Σύμβουλος, ανήκοντας μάλιστα στην κυβερνητική παράταξη. Κατά συνέπεια, η παρέμβασή του όχι μόνο για θέματα Υγείας αλλά γενικότερα για ζητήματα του Δήμου, θεωρούμε πως θα είχε ιδιαίτερη βαρύτητα και αξία. Ατυχώς όμως, ο ίδιος επέλεξε την διακριτική παρουσία, καθώς θέσεις εξουσίας και κυβερνητική αντιπολίτευση είναι «μεγέθη» ασυμβίβαστα.