Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ......

 ΓΡΑΦΕΙ Η ΜΑΡΙΑ  ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ
Προϊσταμένη ΓΑΚ-Αρχείων Ν. Αιτωλ/νίας 

Μέγας πλούτος και θησαυροί ανεκτίμητοι βρίσκονται στα συμβολαιογραφικά αρχεία που φυλάσσονται στην υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους στο Νομό Αιτωλ/νίας. Ένα δείγμα παρουσιάζουμε σήμερα από τις φιλόξενες σελίδες των Μεσολογγίτικων Χρονικών.
Πρόκειται για το υπ’ αρ. 2615 της 19ης Αυγούστου του έτους 1842 Δημόσιο Συμφωνητικό του Συμβολαιογραφείου Μεσολογγίου, σύμφωνα με το οποίο:
Σαράντα έξι (46) επιφανείς πολίτες του Μεσολογγίου συμφωνούν να ιδρύσουν σχολείο κορασίων, αφού ο Δήμος αδυνατεί να καλύψει τα έξοδα για τη σύσταση ενός “παρθενικού σχολείου” και λόγω της ελλείψεως τέτοιου εκπαιδευτικού ιδρύματος τα κορίτσια της πόλης στερούνται “της αναγκαίας προς μόρφωσιν των ηθών αγωγής”. Ο κάθε γονιός θα συνεισφέρει τρείς δραχμές κατά μήνα για το κάθε κορίτσι που θα φοιτήσει στο σχολείο για να πληρωθούν ο μισθός μιας δασκάλας, το ενοίκιο του οικήματος που θα στεγαστεί το σχολείο και η αγορά των αναγκαίων επίπλων και σκευών. Ο συνολικός αριθμός των μαθητριών θα είναι 56  και όλοι οι συμβαλλόμενοι αναδέχονται να συντηρήσουν το σχολείο για ένα ολόκληρο έτος και εκλέγουν προσωρινή τριμελή επιτροπή από τους Ιωάννη Παλαμά, Χριστόδουλο Ξηρομερίτη και Νικόλαο Νιανιάρα η οποία θα αναλάβει την προπαρασκευή για τη λειτουργία του σχολείου.
Ακολουθούν τα ονόματα των συμβαλλομένων –γονέων των οποίων καταγράφεται το επάγγελμα (πλήν ελαχίστων) και ο αριθμός των κοριτσιών του καθ΄ενός που θα φοιτήσουν στο σχολείο:
1.       Παπαλουκάς Αθανάσιος, συμβολαιογράφος, 1 κοράσιον
2.       Μακρή Δημητρίου Ευπραξία, 1 κοράσιον
3.       Ξηρομερίτης Χριστόδουλος, έμπορος, 3 κοράσια
4.       Γούναρ[ης] Χριστόφορος, εμποροκτηματίας, 2 κοράσια
5.       Νιανιάρας Νικόλαος, έμπορος, 1 κοράσιον
6.       Παπουτσόπουλος Χρίστος, έμπορος, 1 κοράσιον
7.       Στάϊκος Στάμος, κτηματίας, 1 κοράσιον
8.       Ιγγλέζης Πάνος, δεσμοφύλαξ, 1 κοράσιον
9.       Νίδερ, ιατρός, 1 κοράσιον
10.    Παλαμάς Ιωάννης, ειρηνοδίκης, 1 κοράσιον
11.    Δροσίνης Ν. Δημήτριος, 1 κοράσιον
12.    Χαλκιόπουλος Παππανικόλαος, 1 κοράσιον
13.    Πορτινός Αθανάσιος, δημαρχικός πάρεδρος, 1 κοράσιον
14.    Μπογιαντζόπουλος Ζώης, έμπορος, 1 κοράσιον
15.    Μπογιαντζής Αναστάσιος, έμπορος, 1 κοράσιον     
16.    [Αρτινός] Αθανάσιος, οικονομικός υπάλληλος, 1 κοράσιον
17.    Βότζαρης Κώστας, συνταγματάρχης, 3 κοράσια
18.    Ψωμάκης Σάβας, 1 κοράσιον
19.    Καρβούνης Γεώργιος, 1 κοράσιον
20.    Παππαδόπουλος Αναστάσιος, έμπορος, 1 κοράσιον
21.    Ραζηκότζικας Ιωάννης, 1 κοράσιον
22.    Ζαβογιάννης Σπύρος, δημαρχικός γραμματέας, 1 κοράσιον
23.    Παλαιολόγος Κωστής, στρατιωτικός, 2 κοράσια
24.    Σκαρβέλης Νικόλαος, συνταγματάρχης, 1 κοράσιον
25.    Σάμπεν Λαβρέντιος, ιατρός, 1 κοράσιον
26.    Γουλιμής Παν. Κωνσταντίνος, δικηγόρος, 1 κοράσιον
27.    Λιανός Ιωάννης, 1 κοράσιον
28.    Παπαδόπουλος Κάρπος, ταγματάρχης, 1 κοράσιον
29.    Κουτρούλης Ευστάθιος, 1 κοράσιον
30.    Σουΐδας Νικόλαος, διοικητικός ταμίας, 2 κοράσια
31.    Παπαλουκάς Παντολέων, κτηματίας, 1 κοράσιον
32.    Μανθόπουλος Ιωάννης, πλοίαρχος, 1 κοράσιον
33.    Δαβαρούκας Χριστόδουλος, χρυσοχόος, 1 κοράσιον
34.    Τζημπουράκης Παναγιώτης, δήμαρχος, 1 κοράσιον
35.    Παπαζαφειρόπουλος Ιωάννης, στρατιωτικός, 1 κοράσιον (αντ΄αυτού η σύζυγός του Μαγιούλα)
36.    Τράκας Νικόλαος, έμπορος, 1 κοράσιον
37.    Σεμτέλλος Γεώργιος, έμπορος, 1 κοράσιον
38.    Μανοβάρδας Πέτρος, έμπορος, 2 κοράσια
39.    Σούτερ Οράτιος, Αγγλικός υποπρόξενος, 2 κοράσια
Διεγράφησαν από το συμβόλαιο τα ακόλουθα 7 ονόματα:
1.       Νάκης Νικόλαος, επίτροπος της επί των Εκκλησιαστικών Γραμματείας της επικρατείας, 1 κοράσιον
2.       Σταματόπουλος Αναγνώστης, 1 κοράσιον
3.       Μακροτασόπουλος Νικόλαος, δημαρχικός πάρεδρος, 1 κοράσιον
4.       Καμπέρης Αναστάσιος, εμποροκτηματίας, 2 κοράσια
5.       Κυριαζής Αντωνίου Κυριάκος, 1 κοράσιον
6.       Πρεβεζάνος Σπύρος, έμπορος, 1 κοράσιον
7.       Ζάχος Χαράλαμπος, καφφεπώλης, 1 κοράσιον
Και αντί αυτών προστέθηκαν με συμπληρωματική πράξη τα εξής:
1.       Μαλάμος Γεώργιος, ταγματάρχης, 1 κοράσιον
2.       Καρπούνης Δημήτριος, υπομοίραρχος, 1κοράσιον
3.       Γαλανόπουλος Δημήτριος, έμπορος, 1κοράσιον
4.       Σεμτέλλος Γεώργιος, έμπορος, 1 κοράσιον (και πάλιν)
5.       Ζαβός Γεράσιμος, δικαστικός γραμματεύς, 1 κοράσιον
6.       Γουλιμής Παναγιώτης, κτηματίας, 1κοράσιον
7.       Λιανοπούλης Σπυρίδων, λιμεναρχικός γραμματεύς, 1 κοράσιον
 Το συμβόλαιο συντάχθηκε από τον Ειρηνοδικειακό πάρεδρο Πολύχρονο Κότζο ως Συμβολαιογράφο, εξαιρουμένου του Συμβολαιογράφου Αθανασίου Παπαλουκά και του Ειρηνοδίκου Μεσολογγίου Ιωάννου Παλαμά, οι οποίοι μετείχαν στο συμφωνητικό ως συμβαλλόμενοι – γονείς. Επίσης υπογράφτηκε από τους μάρτυρες Σπυρίδωνα Ανδωνάτζο καφφεπώλη και Γούσια Τζέτζικα έμπορο.

Δύο μήνες αργότερα, στις 22 Οκτωβρίου 1842 με το υπ’ αρ. 2632 ενοικιαστήριο συμβόλαιο ο ειρηνοδίκης Ιωάννης Παλαμάς και ο έμπορος Χριστόδουλος Ιωάννου Ξηρομερίτης, μέλη της τριμελούς επιτροπής –σύμφωνα με το προηγούμενο συμβόλαιο, νοικιάζουν ολόκληρο το επάνω πάτωμα της οικίας του εμπόρου Ανδρέα Γιαννόπουλου, εντός του Μεσολογγίου, για να στεγαστεί για ένα έτος το σχολείο των κορασίων, αντί τιμήματος 372 δραχμών, ήτοι 31 δραχμές ανά μήνα και με τις εξής συμφωνίες: Ο ιδιοκτήτης Ανδρέας Γιαννόπουλος να ανοίξει όλην την οικία σε ένα δωμάτιο, να την ταβανώσει, να την επιδιορθώσει και ασβεστώσει εντός και εκτός. Να επισκευάσει τα παράθυρα, να γυρίσει και επιδιορθώσει τα κεραμίδια, να επισκευάσει το μαγειρείο που βρίσκεται έξω από την αίθουσα καθώς και το «αναγκαίον». Επίσης η αυλή και το πηγάδι που βρίσκεται σ’ αυτήν εννοείται ότι θα χρησιμοποιούνται και από τα κορίτσια της Σχολής. Τέλος συμφώνησαν η οικία να παραδοθεί έτοιμη και τελειοποιημένη στις 5 Νοεμβρίου ενώ τα μέλη της επιτροπής υπόσχονται να πληρώνουν το συμφωνηθέν ενοίκιο, 31 δρχ. κατά μήνα από την ημέρα της παράδοσής της. Το συμβόλαιο συνέταξε ο Ειρηνοδικειακός πάρεδρος Πολύχρονος Κότσος και υπέγραψαν οι μάρτυρες Σπυρίδων Ανδωνάτζος, καφφεπώλης και Αναστάσιος Καμπέρης, έμπορος.