Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018

Επικαιροποίηση στοιχείων των ωφελουμένων του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου


Από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου γίνεται γνωστό ότι «Προκειμένου να επικαιροποιηθούν  τα στοιχεία των ωφελούμενων του Κοινωνικού Παντοπωλείου,  προσκαλούνται  οι συμπολίτες μας να προσέλθουν και να εγγραφούν, στο ισόγειο του Δημαρχείου (Τμήμα Πρόνοιας), κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 9:30π.μ. έως 12:30μ.μ., κάνοντας νέα αίτηση ένταξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

1.Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
2.Φωτοτυπία λογαριασμού  ΔΕΚΟ ή Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
3.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
4.Έντυπο Ε1 και Ε9  (το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά το ποσό των 6.000 ευρώ).
5.Σε περίπτωση αναπηρίας αντίγραφο απόφασης γνωμάτευσης ΚΕΠΑ.
6.Κάρτα ανεργίας σε ισχύ.
7.Υπεύθυνη Δήλωση ευθύνης του δικαιούχου να ενημερώσει σε περίπτωση μεταβολής της κοινωνικής ή οικονομικής κατάστασης  του.
8.Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, διαζευκτήριο.
9.Σε περίπτωση ανασφάλιστου υπερήλικα, απόφαση σύνταξης.
10.Σε περίπτωση ανασφάλιστου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, απόφαση αυτής.

Προσοχή:
Δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης(ΚΕΑ) δεν μπορούν να εγγραφούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τα στελέχη της Δομής στο τηλέφωνο 2631363457 ή ηλεκτρονικά στο koin.pantop.ipmes@gmail.com.