Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣH Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ


Σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου, καλούνται τα ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη αυτού, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00’, στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Μεσολογγίου στο λιμάνι Μεσολογγίου, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

1. Απολογισμός της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31/12/2017 και συνοπτική παρουσίαση του έργου και των δράσεων του σωματείου, για το έτος 2017.
2. Έγκριση του οικονομικού απολογισμού και των πεπραγμένων του ΔΣ για το έτος 2017.
Σύμφωνα με το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση να πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 19 Μαρτίου, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.


Το ΔΣ του ΝΟΜ